Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.10761
4402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.95591
4403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.97405
4404[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.62801
4405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.94706
4406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.26369
4407[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18.44338
4408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.91648
4409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.64415
4411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.5538
4412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.12708
4414[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.39941
4415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.23786
4416[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18.31657
4417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4418[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ17.90574
4419[4125]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ15.4081
4420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.37586
4422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.00736
4423[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.22876
4424[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.21104
4425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4426[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.30218
4427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.11548
4429[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.74866
4430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.79584
4432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4433[4121]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ15.88224
4434[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.57256
4435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.28972
4436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.6697
4437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.65333
4438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4439[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ14.75201
4440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.59661
4441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.53222
4442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.36425
4443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.61729
4444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.85979
4445[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.82616
4446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.7272
4447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.66544
4448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.31795
4449[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ14.92599
4450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.50465
4451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.05728
4452[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.24303
4453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.59938
4455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.09956
4457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.85207
4462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.4795
4465[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.6585
4466[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.57317
4467[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.03224
4468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.17047
4469[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.13356
4470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.03626
4471[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.34817
4472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.12885
4473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4475[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.21454
4476[8406]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ16.22896
4477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.47711
4478[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.18695
4479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4480[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.17955
4481[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.09652
4482[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.19685
4483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4485[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.24562
4486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4487[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.94596
4488[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.20169
4489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ8.58685
4490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.6197
4491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.28139
4492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.06131
4493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.34793
4494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.87378
4497[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ18.76822
4498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.52242
4500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.84778
4501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.68409
4503[2104]ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.09826
4504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.37303
4505[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.15349
4506[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.29741
4507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.97961
4508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4509[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.11796
4510[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.87571
4511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.99229
4513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.14745
4516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.23584
4517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.67487
4519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.32707
4520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.49607
4521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.29267
4522[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18.0592
4523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.60166
4525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.10944
4526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.89214
4527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4530[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.18478
4531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.38468
4533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.27957
4534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.80473
4535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.9576
4536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.74931
4537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.41908
4538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.18707
4539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4540[2106]ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ19.07664
4541[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.22955
4542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4543[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ19.21794
4544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4545[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.41316
4546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.92925
4547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.78404
4548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4549[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ16.74401
4550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.23851
4551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4552[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.20822
4553[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.18929
4554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.63986
4555[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.8111
4556[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.48435
4557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.49818
4559[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.87861
4560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.58424
4561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.11513
4562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.43892
4563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4564[8522]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.37181
4565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.71185
4566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.87403
4568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.84004
4569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.84306
4570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.92117
4571[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.17694
4572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4574[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.16892
4575[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.49106
4576[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.78844
4577[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.23785
4578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4579[8425]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.36345
4580[8526]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ18.80945
4581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4582[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.08588
4583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.8639
4584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.18866
4585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.08378
4586[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19.05077
4587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.55182
4588[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.45218
4589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.10456
4590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.67728
4591[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.12397
4592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4593[4125]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ15.42087
4594[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.7332
4595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.90768
4596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.63895
4598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.24954
4599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4600[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ16.99491