Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
201[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.0488
202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.98428
203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.32991
204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.51319
205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.06323
206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.81225
207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.70517
208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.52478
209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.04888
210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.16982
213[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.76108
214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.4279
215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.18885
216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.85358
217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.72963
219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.63497
220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.7808
221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.10545
222[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.15334
223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.03965
226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.86236
227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.17719
228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
229[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ19.14596
230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.88023
231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.51762
232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
233[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.01265
234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.47223
235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
236[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.909
237[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.79399
238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.86361
239[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ18.38012
240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.82363
243[9302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΕΣ - ΑΞΙΚ12.54817
244[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.17637
245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.13541
246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.17438
247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.27515
248[4121]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ15.73594
249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.58224
250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.89787
251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.54127
252[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.91233
253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.78917
254[8427]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.92968
255[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.63515
256[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.0194
257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.13658
258[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.10722
259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
262[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.14719
263[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.79088
264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.85397
266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
267[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.90917
268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.16013
269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.17982
270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
271[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.14212
272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.98704
274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.65393
277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.63506
279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.91565
281[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.39585
282[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.09669
283[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.79391
284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ8.61173
285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.18218
286[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.49408
287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.91413
289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.97579
290[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ18.3577
291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.54182
293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.72583
294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
295[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.2683
296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.88353
297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.44357
298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.60806
299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.67582
300[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.26825
301[4121]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.12872
302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
305[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.90481
306[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.92926
307[4121]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ15.79018
308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.20958
309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.50145
311[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.55265
312[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.7818
313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.9562
317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
318[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.07912
319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.09281
320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.8532
321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.20999
323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.32469
327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.75622
329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
330[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.94642
331[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.08149
332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.15865
333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.48434
334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.13745
336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.58138
337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
338[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.31691
339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.52706
340[4125]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ15.43883
341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.13788
342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.66015
343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.90835
346[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.0704
347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.62443
348[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.25143
349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
350[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.06186
351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.03594
352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.97471
353[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.02638
354[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.95036
355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.96901
356[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.49111
357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.77698
359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.30662
361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.97961
362[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ19.40616
363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.83883
364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.46924
365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.36563
366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.19245
368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.42421
369[8407]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ15.56014
370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.08388
374[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.00004
375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.7498
376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.62284
378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.7776
379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.16346
380[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.36791
381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.4763
382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
383[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.2716
384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.37951
386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.61122
387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.27437
389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.34267
390[2106]ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ19.06198
391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.47318
393[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.1478
394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
396[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.99484
397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.844
398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--