Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.36652
1402[4125]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16.71231
1403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.01665
1408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.5357
1409[8305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15.99839
1410[1114]ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ12.82506
1411[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.47544
1412[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.02375
1413[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.17491
1414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.45451
1416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.41741
1417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.71944
1419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.14114
1420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.39621
1421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.24013
1422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.60776
1423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.74008
1426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.03163
1428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.62291
1429[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.0132
1430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.4002
1431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.20615
1432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.8543
1435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.94976
1436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.18814
1437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.8173
1438[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.66895
1439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.15473
1440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.0855
1442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.40684
1443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.64639
1445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.30388
1446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.88304
1447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1448[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.79537
1449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.5278
1452[8426]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.67842
1453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.72732
1456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.32914
1457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.94536
1458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1459[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.16457
1460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.29768
1461[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.79093
1462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.30994
1463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.67496
1466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.4055
1467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.77841
1468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.67574
1469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.85729
1470[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ13.30655
1471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.14304
1472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.53321
1474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1475[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.01238
1476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.73418
1477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.92068
1478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.10897
1480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.54302
1481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.45036
1482[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.06606
1483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.19814
1484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.53049
1487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.16089
1489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.40413
1490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.85173
1491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.10589
1492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.58997
1501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.47741
1502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.08675
1505[9113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΥΕΣ - ΠΚ15.30246
1506[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ18.62767
1507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.18523
1508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.84529
1510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.12964
1513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.8092
1515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1516[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.09278
1517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.589
1519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.20653
1520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.12856
1522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1525[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.45478
1526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.53523
1530[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.54722
1531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.6954
1534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.4958
1537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.16856
1538[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ10.99638
1539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1540[8526]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ18.30927
1541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.25038
1543[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.16191
1544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.18092
1547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1548[8405]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16.25101
1549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.7129
1550[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.13878
1551[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.12921
1552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.59528
1553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1555[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.74227
1556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.95046
1557[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.14083
1558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.8564
1559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.70631
1560[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.35783
1561[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.93778
1562[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.22828
1563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.28624
1564[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19.13523
1565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1567[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.36837
1568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.81053
1569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.20107
1570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.13589
1571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.04805
1572[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.77905
1573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.12989
1574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.44503
1575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.00349
1576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.21595
1577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.75767
1578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.34483
1579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.67837
1580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1581[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.57426
1582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.39004
1583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.59967
1584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.68562
1585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.74811
1589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.95881
1591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.79815
1592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.08509
1593[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.32378
1594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.38652
1595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
1597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.6594
1598[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.64587
1599[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.20905
1600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.77541