Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8001[4121]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.78589
8002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.70299
8003[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ13.75314
8004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.3921
8005[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.554
8006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.03928
8007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.35556
8008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.39712
8009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.35882
8011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8012[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.3794
8013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.32142
8014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.85393
8015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.99067
8016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.83673
8017[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.12396
8018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.14026
8020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.48983
8021[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.4305
8022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.01174
8023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.55947
8024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.64088
8025[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ19.06007
8026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.01313
8027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.86348
8028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.99292
8030[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.15883
8031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.85343
8033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.94024
8034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8035[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.20278
8036[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.11377
8037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8038[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.13593
8039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.61723
8041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.63141
8042[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.72537
8043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.08114
8044[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.9499
8045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.60493
8046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.78073
8048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.85562
8049[1106]ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ13.64672
8050[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.22905
8051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.02785
8052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.65802
8053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8055[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ19.15058
8056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.57576
8057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.98179
8058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.40801
8059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.12753
8060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.2244
8064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.14482
8066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.51816
8071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.33846
8072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.12485
8074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.14024
8075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.44785
8077[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.27854
8078[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18.00346
8079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.18836
8081[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.13894
8082[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.0334
8083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8084[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.43074
8085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.84496
8089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8091[1114]ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.72028
8092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.86869
8093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8094[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ16.99476
8095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8096[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ19.07427
8097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.53633
8098[4125]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16.82877
8099[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.31238
8100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.76686
8101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.43112
8102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.82337
8103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.80293
8104[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.2038
8105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.98379
8106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.44386
8108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.4803
8109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.89818
8110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.19919
8111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.40382
8112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.47546
8113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.67045
8115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.56011
8117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.80487
8118[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.43821
8119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.29594
8120[1114]ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ12.08739
8121[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.67606
8122[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ13.11967
8123[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.57823
8124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.86468
8125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.96946
8126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.61185
8127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8129[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.23457
8130[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.84747
8131[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.51246
8132[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.00304
8133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8134[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.34707
8135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.64285
8136[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.32653
8137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.8504
8138[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.19175
8139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8140[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ18.92144
8141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8143[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.20656
8144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.83846
8146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ18.77872
8147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.72268
8148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.94643
8149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8150[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.24029
8151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.57173
8153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.95085
8154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.39759
8155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8156[4603]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ19.8161
8157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.33081
8158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.6171
8159[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.79404
8160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ18.15588
8162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8164[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.16241
8165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.0326
8166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.04236
8168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.97681
8170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.23686
8172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.82552
8173[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.08015
8174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.94217
8177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.84557
8178[4125]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17.03662
8179[2105]ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.30356
8180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8182[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.42614
8183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8184[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.07077
8185[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.24249
8186[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.19088
8187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.38069
8188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.65466
8189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8190[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.21278
8191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.46045
8192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.51677
8194[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.13212
8195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.42344
8196[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.52832
8197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.38244
8198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.34175
8200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.84179