Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.63873
6005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.57073
6010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.96678
6011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.06462
6012[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.39612
6013[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.31932
6014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.16782
6015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.24607
6016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.8907
6017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.83901
6018[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.5359
6019[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.14637
6020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.396
6021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.55025
6025[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.25764
6026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.99486
6027[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ13.325
6028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6030[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.16795
6031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.77545
6033[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.23045
6034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.5376
6037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6038[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ15.45144
6039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.92577
6040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.31982
6043[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.66656
6044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.43154
6046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6047[8425]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.22508
6048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.30984
6049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.63773
6050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.70791
6054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.48528
6055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.064
6056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6058[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.48181
6059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.5586
6060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6061[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.06014
6062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6065[5501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΑΣΕΙ19.21477
6066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.57825
6068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.31035
6069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.84366
6070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.17585
6071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.21811
6072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.63653
6073[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.064
6074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.37483
6076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.10824
6077[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.09429
6078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.9587
6079[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.18165
6080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6081[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18.22913
6082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6083[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.1092
6084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.07601
6086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6088[4121]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.45605
6089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.21469
6090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.79092
6091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.98971
6092[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.31174
6093[2105]ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.38719
6094[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.88752
6095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.7683
6096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.06391
6097[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ16.6708
6098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.98368
6100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.93314
6101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.43792
6105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.18913
6106[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.4089
6107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.6091
6108[2507]ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ19.30811
6109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.06712
6110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6114[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.9939
6115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.59078
6116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.91566
6117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.59511
6118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.83733
6120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.38728
6121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.30523
6122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.37953
6124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.29097
6125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.39376
6126[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.21406
6127[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.21343
6128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.95681
6130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.51154
6132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.33354
6133[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΚ19.02952
6134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.30559
6135[4125]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16.85491
6136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.22153
6137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6138[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.93683
6139[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.21524
6140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.62192
6143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.96389
6144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.58548
6145[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.03149
6146[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.92142
6147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.05223
6149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.47544
6150[4121]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.54145
6151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.7098
6152[2104]ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.22448
6153[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ19.14737
6154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.88966
6155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.63513
6156[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.05217
6157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6158[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.18027
6159[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.61887
6160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.47456
6162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.45817
6164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6166[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18.79528
6167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.57507
6169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.48426
6171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.46351
6172[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.08658
6173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.79066
6174[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.18449
6175[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.37571
6176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.22808
6177[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.41768
6178[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.82484
6179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.05605
6180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.82729
6181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ18.43885
6182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.77745
6183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.02155
6184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.14428
6186[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.66177
6187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.72124
6188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.00034
6189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6190[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.54917
6191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6192[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.61341
6193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
6197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.11892
6198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.67782
6199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.01375
6200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--