Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.25359
5202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.49462
5203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.30202
5206[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.8198
5207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.3344
5208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.56429
5209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5212[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.21243
5213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.96332
5216[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ16.84697
5217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.47815
5218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.70832
5219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.48591
5220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.27574
5221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.61676
5222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.21712
5223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.48972
5224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.71844
5225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.80628
5227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.60537
5228[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.77096
5229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.36629
5230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.7062
5231[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ19.20825
5232[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.29451
5233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.33908
5234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.3812
5235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.88599
5239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.72607
5240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.23493
5241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.8465
5245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.98726
5246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.17518
5247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.02435
5248[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.20203
5249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.05485
5250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.81253
5251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.38411
5252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.98656
5256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5259[4604]ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ19.02173
5260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.55902
5262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.30395
5263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.50069
5266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5268[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.15465
5269[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.866
5270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.45224
5271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ18.05678
5272[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ14.30279
5273[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.15793
5274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.09635
5275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.0524
5277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.56395
5278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.07295
5279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.7689
5280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.73838
5282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.13343
5283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.28331
5284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.72009
5285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.79542
5287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.31307
5289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5290[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.13641
5291[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.49884
5292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.03475
5294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.81196
5295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.91438
5297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.51275
5298[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ19.34751
5299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.84151
5300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.64808
5302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.84719
5303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.39472
5304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.00316
5310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.80605
5311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.80929
5312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.17644
5313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.1645
5315[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.16331
5316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.88399
5317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.43958
5320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.07442
5321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.74469
5324[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.5998
5325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.00515
5329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5332[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.64922
5333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.45009
5336[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.00422
5337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.99326
5338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5339[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.09678
5340[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19.05051
5341[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.95836
5342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.03098
5343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.13068
5344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.28214
5346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5349[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.50683
5350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.17127
5351[2104]ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.2638
5352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.24349
5356[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.41941
5357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5360[1114]ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.35067
5361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.69752
5363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5365[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.12682
5366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5367[4125]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16.89744
5368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.80628
5370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.06352
5371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.02877
5372[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.05395
5373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.24045
5376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.72003
5377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.78788
5378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.32485
5379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5381[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.37854
5382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.28948
5383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5388[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.22367
5389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.51819
5390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.74354
5392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.09806
5393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5395[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.93462
5396[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.93809
5397[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.04697
5398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.50755
5399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
5400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--