Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.16115
2403[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.12207
2404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.06634
2405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.50101
2407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.32004
2408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.45675
2409[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.37487
2410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.84272
2411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.23039
2412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.95839
2413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.19443
2417[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.64334
2418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2420[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.23933
2421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.08331
2422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.45818
2423[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.20347
2424[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.01788
2425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.21777
2426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.15259
2427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2429[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ19.13865
2430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.14796
2431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.39901
2432[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.36575
2433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.35939
2434[4125]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16.8793
2435[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.5248
2436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.67409
2439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.88092
2440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2443[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.18478
2444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.56677
2446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.60287
2447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.53274
2448[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.01187
2449[1114]ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ14.62085
2450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2451[4121]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.92206
2452[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.77535
2453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2454[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.13713
2455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.44107
2459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.56518
2461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.3526
2462[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.24102
2463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.30253
2464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2465[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.1049
2466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.40638
2467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.01182
2468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.21683
2470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.74744
2471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.95584
2472[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.44518
2473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.18202
2475[1114]ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.78015
2476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.23529
2480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.21135
2482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.37569
2483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.87304
2484[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.05858
2485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.31177
2486[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.72319
2487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.68297
2488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.40426
2489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.72281
2490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.34323
2491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.08363
2492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2494[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.23564
2495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.15058
2499[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.54063
2500[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.12814
2501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.18466
2502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.89226
2503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.98153
2505[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.61468
2506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.50004
2507[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.85574
2508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.152
2509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.26175
2510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.8726
2511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.58098
2512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.68344
2513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.02365
2514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.55062
2515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2516[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ19.02121
2517[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.33015
2518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.99714
2519[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.06725
2520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.834
2523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2524[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.05584
2525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.35062
2527[8402]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ17.2052
2528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.36599
2529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.62052
2530[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.36088
2531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.82193
2532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2533[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.2805
2534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.10485
2535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.65291
2536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.00112
2537[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ17.81299
2538[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.9606
2539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.88726
2540[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.07968
2541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.76358
2542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.5955
2543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.97992
2544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.40476
2546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.83577
2547[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17.55974
2548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.73299
2552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2554[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ16.77174
2555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2556[4125]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17.34081
2557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.54307
2558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2559[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.41308
2560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.75623
2561[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.16883
2562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2565[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.00641
2566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.37769
2568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.2217
2569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2570[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.89538
2571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.15196
2572[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.27366
2573[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.35442
2574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.28464
2575[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ19.83334
2576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.90972
2577[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.75393
2578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.74561
2581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.57088
2588[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ19.89633
2589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.77168
2590[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.19659
2591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.78231
2594[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ19.03824
2595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
2596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.01828
2597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.14202
2598[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.73809
2599[4125]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16.80633
2600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕN ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.74589