Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.652
3202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.69558
3205[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.04189
3206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3208[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.97545
3209[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.70669
3210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.48661
3211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.15155
3212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.51563
3213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.10507
3215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3217[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.45388
3218[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.04368
3219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.50308
3221[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.56465
3222[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.32139
3223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.23071
3225[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.06004
3226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.88029
3227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.14124
3228[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.41752
3229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3230[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.14526
3231[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.25082
3232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.84024
3233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.22137
3235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.63837
3236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3237[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.03278
3238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.42467
3239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.5216
3240[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.54649
3241[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.46669
3242[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.50874
3243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.04088
3245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.89593
3246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.87276
3248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.68387
3249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.44069
3252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.22123
3253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.39949
3254[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.85929
3255[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.04297
3256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.57169
3267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.79639
3269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.50179
3271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3273[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.66257
3274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.47277
3279[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.76388
3280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3281[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.23216
3282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.10473
3283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.71776
3285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.56419
3289[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.93167
3290[1114]ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.90553
3291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3292[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.75396
3293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.53563
3295[1106]ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.74005
3296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.14665
3297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3298[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.12484
3299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.54953
3301[1106]ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ12.76821
3302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.14418
3303[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.2726
3304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.93642
3306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.28219
3308[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ19.28893
3309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.985
3311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.035
3312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.47604
3315[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.02354
3316[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.36582
3317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.03196
3318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.27742
3319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.99529
3320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3321[4121]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.74754
3322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.38315
3323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.88142
3325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3326[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.20041
3327[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.9186
3328[5101]ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19.06044
3329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3330[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18.57935
3331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.75053
3332[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.46388
3333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.22355
3335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.94428
3336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.30135
3337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.72274
3339[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ17.95807
3340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.83934
3341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.50184
3344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.6134
3345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.60703
3346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3347[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.39631
3348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.12004
3349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.62714
3350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.0854
3355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.2351
3356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.87318
3357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.1825
3358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.50334
3360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.71347
3362[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17.10752
3363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.72217
3368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.82398
3370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.03671
3371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.98597
3372[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.128
3373[5101]ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19.15051
3374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.72738
3375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.60057
3377[9112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ - ΠΚ14.99007
3378[9105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΥΕΣ - ΠΚ16.81675
3379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.02011
3380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.61598
3381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.36712
3383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.86821
3385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.79832
3386[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.90743
3387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3388[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.4733
3389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.07414
3390[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.67276
3391[4605]ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ19.23323
3392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.42152
3397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
3398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.53163
3399[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.40724
3400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--