Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.21345
8802[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.13557
8803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.75602
8804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.67544
8805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.29371
8806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.59149
8807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.6206
8808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.03903
8810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8811[5101]ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19.00328
8812[5101]ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18.74407
8813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.06541
8814[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.69078
8815[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.02173
8816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.04545
8818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.86665
8819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.28344
8823[5301]ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.359
8824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.455
8825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.04436
8826[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.82416
8827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.96659
8828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8829[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.92696
8830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.30581
8831[5101]ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19.25088
8832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.24119
8834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.54747
8835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.11188
8836[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.00593
8837[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.55431
8838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.84723
8841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.9467
8843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.16536
8844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.59434
8845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.43066
8848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.29331
8849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.7428
8850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.26198
8852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.50455
8853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8855[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.29895
8856[5101]ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18.84154
8857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.91011
8858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.24134
8861[8524]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.0036
8862[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.16006
8863[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.07682
8864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.03528
8865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.02973
8866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.63623
8867[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.87819
8868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.50343
8869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.42907
8878[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.27355
8879[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.52987
8880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.35637
8881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.65701
8883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.72374
8884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ18.18446
8885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.66224
8886[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.46432
8887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.31411
8888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.85304
8891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.11982
8892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.3689
8893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.72837
8894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.568
8895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.02383
8896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.5204
8898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.63434
8899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.27029
8900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8902[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.5089
8903[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.12977
8904[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.05075
8905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8908[4125]ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17.1512
8909[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.81529
8910[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.95855
8911[4101]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19.18137
8912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.71047
8913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.63618
8914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.246
8918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.02937
8919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.55682
8920[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.0433
8921[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.44307
8922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.71718
8923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.48671
8924[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.34555
8925[5123]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.57253
8926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.8653
8927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.60674
8929[4604]ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ17.49543
8930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.58639
8931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.73193
8932[4121]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.07911
8933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.30084
8934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8935[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.95928
8936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8937[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.06951
8938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8939[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.17388
8940[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.73534
8941[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.98
8942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.16294
8943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13
8944[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.27709
8945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.98965
8946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.70324
8947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.81795
8948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.90257
8949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.40998
8950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8951[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.33527
8952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.87373
8955[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.85719
8956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.21726
8957[5101]ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19.05267
8958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8960[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.03583
8961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.90829
8962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8965[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.17556
8966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.91511
8967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.8413
8968[2106]ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ19.12002
8969[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.88727
8970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.12446
8972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8974[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.17143
8975[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.20374
8976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.2316
8978[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.26971
8979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.64752
8980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.45068
8981[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.04498
8982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8983[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.14471
8984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.71831
8985[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19.17736
8986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.59915
8987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.60162
8988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.53478
8990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.7281
8992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.6854
8993[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.82493
8994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8995[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.49418
8996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8997[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.00526
8998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.85988
8999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.79901
9000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--