Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7001ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18.90629
7002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.29859
7005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.74631
7006ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.3012
7007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.22531
7010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.87511
7011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.39517
7013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.52932
7014ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.00423
7015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.19743
7016ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.19352
7017ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.09391
7018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.93481
7019ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.13771
7020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.73055
7021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.96976
7022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.59527
7023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7024ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.58579
7025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7026ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.12448
7027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.76044
7028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.80779
7030ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.74874
7031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.27733
7032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.33468
7033ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.24903
7034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.21818
7035ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.77623
7036ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.83386
7037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.43529
7039ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.5069
7040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.83028
7043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.3069
7044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.46137
7047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.54203
7048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.77953
7049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.73617
7052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.06283
7054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.61705
7056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.2156
7057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.81781
7058ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.58859
7059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.01667
7060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7061ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.59686
7062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7063ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.83478
7064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7067ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.60084
7068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.36999
7069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.11653
7071ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19.37739
7072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.13925
7074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.09629
7075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.02865
7076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7080ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.03891
7081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ18.92963
7085ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.80701
7086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.95152
7089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.49541
7091ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19.00716
7092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.74157
7093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.10863
7094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.96434
7096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.7742
7097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.17887
7099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.88878
7100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.47886
7101ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ19.30499
7102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.63076
7103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.37712
7104ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.52321
7105ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.56325
7106ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.14239
7107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.25564
7108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7109ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18.48324
7110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.02961
7111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.94375
7112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.7879
7113ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.26054
7114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.89101
7115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7116ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16.42328
7117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.30588
7118ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.40522
7119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7122ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.28816
7123ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΤΣ - ΠΚ16.90186
7124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.79072
7125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.87491
7126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.22275
7128ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.03667
7129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.21658
7130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.59421
7131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.79063
7132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.11138
7133ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.74359
7134ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.05735
7135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.18067
7136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.63852
7138ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.93674
7139ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.88288
7140ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.4394
7141ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.344
7142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7143ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.31064
7144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.20422
7145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.20931
7151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.37034
7152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.21932
7153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.7627
7154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.55858
7155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.32694
7156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7157ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.74491
7158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.33039
7159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.15803
7160ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19.11735
7161ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.17348
7162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7164ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18.06444
7165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7167ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.21519
7168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7169ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19.18649
7170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.70368
7171ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16.6952
7172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.2523
7173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.61462
7174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.76611
7176ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.54324
7177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.22789
7178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.99402
7179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7181ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.8031
7182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.95397
7184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.3387
7185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.0827
7186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.25676
7188ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.20768
7189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.91202
7192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.14931
7193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.37748
7195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.65093
7196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.66234
7198ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.93729
7199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.67176
7200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.53331