Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.07514
404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.81219
405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.9756
406ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.52884
407ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.10982
408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.95494
409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.4031
410ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.84937
411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.32233
412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.30992
414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.72081
415ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.01559
416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.38815
417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.03174
419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.43413
420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.46407
421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.89796
422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.71758
423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.19448
425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.06412
426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.01611
427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.2997
429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
430ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.38852
431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.15388
433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.26857
436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.7293
437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.7972
438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.11381
440ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΥΕΣ - ΠΚ15.15831
441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
443ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.07758
444ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.627
445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.52206
446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.66307
447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.92603
449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.11675
450ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.4023
451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.38685
452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.93162
454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.21481
456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
459ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.04025
460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.34921
461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
462ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17.88863
463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.26622
464ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ11.80098
465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.65842
466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.55976
467ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.77983
468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.63685
469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.30276
470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.47499
471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
472ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.13612
473ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.74285
474ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.60205
475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.87156
476ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.03931
477ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.05008
478ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19.43125
479ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.26315
480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.90943
481ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.78877
482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.58738
484ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΚ19.0362
485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.91382
486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.72906
488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.283
489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
491ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18.42729
492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.26447
494ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.04505
495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.3693
497ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.03271
498ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18.42746
499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.22633
500ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19.14247
501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.73705
502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.87656
505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.53418
506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.41894
508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.85246
509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.9818
510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.92693
512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.83383
513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.82845
514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
515ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.14084
516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.78395
518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.69582
519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
524ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.30238
525ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.0422
526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.43345
527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.00587
528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.81835
529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.3885
530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.70183
532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.82814
533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
534ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.40064
535ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.73657
536ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.72694
537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.21963
538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.07427
539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.71098
540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.57254
541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.57204
544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.26448
545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.88741
547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
548ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.12186
549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
552ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.50362
553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.65843
554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.07738
555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.04518
557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.90129
558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.33469
559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.05019
560ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.35374
561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
562ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.29646
563ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.36738
564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.41268
565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.45665
566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.02528
569ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.94802
570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.07066
571ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.72802
572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.23215
575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.95318
576ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.19596
577ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.89218
578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.42565
579ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.00721
580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.55692
581ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.6388
582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.5262
583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.66953
585ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.99497
586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.38716
588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.16599
589ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.4362
590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.7845
591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.36136
593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.10869
597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
598ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.0785
599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.04848
600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.56844