Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.43569
4003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.78316
4007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.59344
4008ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.01799
4009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.32336
4011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.77027
4013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.93927
4014ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.89782
4015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.20693
4016ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ17.69335
4017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4018ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.40783
4019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.17908
4020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.43251
4021ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.34358
4022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.03212
4023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.01792
4025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.76528
4026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4027ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.12765
4028ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.90595
4029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4030ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ17.78096
4031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4033ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.28088
4034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.75023
4036ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.60149
4037ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.05102
4038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.81459
4039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.86547
4040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.8211
4041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4043ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.91882
4044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.3063
4045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.21789
4046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4047ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16.95726
4048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.27771
4050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.535
4054ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.74219
4055ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.17925
4056ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.05505
4057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.1937
4058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.09629
4059ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ19.01995
4060ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.54994
4061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.4279
4062ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18.32312
4063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.38316
4065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.6345
4066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.64868
4067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4068ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.99596
4069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.80616
4071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.25471
4073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.53897
4074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4075ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.04869
4076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.53524
4077ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.05642
4078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.83787
4081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.0373
4082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.89486
4086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.53485
4088ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.09112
4089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.10095
4090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.11587
4091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.27703
4093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4094ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.11485
4095ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18.66937
4096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.98081
4097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4100ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.15222
4101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4102ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16.98543
4103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.37731
4104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.99669
4105ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.73207
4106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.57779
4108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.70443
4111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4112ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.22885
4113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.55699
4114ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.32127
4115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.30392
4117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.39022
4119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.50622
4120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.17123
4121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.87763
4122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.41383
4123ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.45239
4124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.91841
4125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.4374
4126ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18.33078
4127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.77873
4129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.66321
4130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.64657
4131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.74585
4132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.81035
4133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.01336
4134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.8549
4135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.18819
4136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.74786
4138ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.26093
4139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.74657
4141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.58262
4142ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.25066
4143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.26197
4144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4145ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.00269
4146ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.91158
4147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.79636
4150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4153ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.34968
4154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.66668
4156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.77023
4157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.08428
4158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.11353
4159ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.02641
4160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.71143
4162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.28334
4165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.8678
4166ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.86052
4167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4168ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.92353
4169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.53577
4171ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.05343
4172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.93734
4173ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.0039
4174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.72694
4176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4178ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΤΣ - ΠΚ17.14374
4179ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.81472
4180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.51268
4181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.97648
4182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.51297
4183ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.16372
4184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.27967
4185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.31681
4188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.03158
4190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.48633
4191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.65289
4192ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18.37258
4193ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.31648
4194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.86759
4195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.41298
4197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.75467
4198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
4199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.38085
4200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--