Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1601ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,38544
1602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8798
1603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1604ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,40053
1605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,17853
1609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,34492
1612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1616ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,99592
1617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,54217
1619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,61988
1624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1626ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,25953
1627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,14967
1628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,37319
1629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,33189
1631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,58824
1632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,30565
1634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,00736
1636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,42876
1637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,22913
1639ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,38335
1640ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,75323
1641ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,05968
1642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,38116
1643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,94205
1644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,50896
1645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,01036
1647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,85971
1649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,10598
1650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,00876
1652ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ19,03282
1653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,6883
1654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,33968
1655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,41633
1657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6553
1658ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,07401
1659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,31583
1663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,80044
1665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,35482
1667ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,49314
1668ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,01326
1669ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,02207
1670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,68822
1671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,70422
1672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8
1674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,89506
1675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,12233
1676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,31155
1677ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,03206
1678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,64579
1679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9672
1681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1682ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,93754
1683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,37354
1684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,72535
1687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,85274
1693ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,75735
1694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,00703
1696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,28846
1698ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,69607
1699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,83365
1700ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,44256
1701ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,21466
1702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1703ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,94108
1704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1707ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ18,1341
1708ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,33513
1709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,56469
1710ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,89146
1711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9853
1713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,95187
1714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,18244
1717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,64266
1718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,9734
1720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,27735
1721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,76534
1722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,68513
1723ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,95135
1724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,01001
1725ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,07842
1726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,25732
1727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,53759
1731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,88592
1732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,3965
1733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,23336
1734ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,8912
1735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,14081
1736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,83986
1737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,96156
1738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,43241
1740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,54779
1741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,10317
1742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1744ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,20199
1745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,50523
1746ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,27556
1747ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,47615
1748ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,55499
1749ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,0733
1750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,83805
1751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,61998
1752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,01492
1753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,80696
1754ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΤΣ - ΠΚ14,41066
1755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,94669
1758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,33725
1759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,02459
1761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,76601
1762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,34928
1763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,71344
1764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,16988
1766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,86379
1767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1771ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,85998
1772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1774ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15,32654
1775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,87485
1777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,69275
1778ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,01125
1779ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,84734
1780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,95368
1781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,5708
1784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,97646
1785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,92434
1786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1789ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,87931
1790ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,18829
1791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,48634
1792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,98986
1793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,77551
1794ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,33002
1795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,13196
1796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1797ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,46953
1798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,98857
1799ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,90712
1800ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,49411