Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,54017
1402ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,79651
1403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,89669
1404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,74839
1405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0173
1406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1409ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,34351
1410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,58264
1411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1944
1412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,65995
1413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,75666
1415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,09411
1419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,77224
1420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,42863
1422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1425ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16,87777
1426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,96275
1427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,91481
1429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,27096
1430ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ18,33716
1431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,83476
1432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,26592
1434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1436ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,07261
1437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,38081
1438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,16792
1439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,37532
1443ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0571
1444ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,0306
1445ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,98649
1446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,79515
1447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,62265
1451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,81387
1453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1454ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - 2 έτη (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15,8762
1455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,10842
1456ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,28057
1457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1459ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,87263
1460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,75875
1462ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,97899
1463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8723
1465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,73672
1469ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,10654
1470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,95011
1471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,55363
1472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,31103
1473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,93958
1475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,81704
1476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1477ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ16,95799
1478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,98358
1479ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,07868
1480ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,03991
1481ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,13583
1482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,58983
1485ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16,93974
1486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,08285
1487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9227
1488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1489ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,20259
1490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1492ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,03782
1493ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,02062
1494ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,98814
1495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,14004
1496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,45621
1497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1498ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,4126
1499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,48069
1500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,58565
1501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,55153
1502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,28208
1503ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,34183
1504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,55659
1505ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,45066
1506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,93423
1508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,66896
1509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,75264
1511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1512ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,59084
1513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,30389
1515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,53789
1517ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,59663
1518ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,18483
1519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,28121
1520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1522ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,55464
1523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,23917
1526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,73347
1527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,05307
1528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1529ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,1135
1530ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,8104
1531ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,96389
1532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,99329
1533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,71484
1535ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,6696
1536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,01048
1538ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,17541
1539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,81873
1541ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,90269
1542ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,14641
1543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,02195
1545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,08943
1546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,85733
1547ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,08461
1548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1549ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,03207
1550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,29365
1552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,47185
1554ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,18555
1555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1558ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,87086
1559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,00304
1561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,35794
1564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,43914
1567ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,03658
1568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,15329
1569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99411
1572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9797
1573ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,86832
1574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8569
1575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,46413
1576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,58199
1579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1581ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,30166
1582ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,05681
1583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,52734
1584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,52893
1587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,00545
1588ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,84668
1589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,66972
1591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,13044
1592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,33567
1594ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,45674
1595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1596ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,92133
1597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,57316