Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1201ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,17991
1202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,02292
1203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,71144
1204ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,08183
1205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,03093
1206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,46164
1209ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,09895
1210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,32101
1211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,72864
1212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,64179
1214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,73873
1215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1216ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,91188
1217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,97288
1218ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,34275
1219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1222ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,32005
1223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1224ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,01465
1225ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,00779
1226ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,99617
1227ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,13084
1228ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,55321
1229ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,12457
1230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,32704
1231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3063
1234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,90724
1235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,49314
1236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,60019
1238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,36563
1239ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,76263
1240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,16714
1241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1242ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΤΣ - ΠΚ14,42612
1243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,52481
1244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1245ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ12,88851
1246ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,70356
1247ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,1402
1248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,70189
1249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,48714
1250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,78888
1251ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,31375
1252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1253ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,73485
1254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,75983
1255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,50748
1257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,67021
1258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,44067
1259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,98722
1261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,85536
1262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,54174
1263ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,17902
1264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1265ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,70562
1266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,602
1267ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,11856
1268ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,13141
1269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,00891
1270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1271ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,75582
1272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,57316
1273ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,82539
1274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1275ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,78238
1276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,88501
1277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,82165
1278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,95424
1280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,66224
1282ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,20375
1283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,68788
1284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,56655
1285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,31474
1287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,44908
1288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8171
1289ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,28858
1290ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,5339
1291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,37025
1293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,77944
1294ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,18361
1295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,41613
1296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,73544
1298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,98215
1299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,74681
1301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,12872
1302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,32852
1303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,54193
1304ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,11345
1305ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,51008
1306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,53367
1307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1308ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,43571
1309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6766
1310ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,17852
1311ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,50462
1312ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,33844
1313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,56743
1314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,32224
1315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,75686
1316ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,35542
1317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,91669
1318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,60348
1321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1322ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,20866
1323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,08775
1324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,71951
1325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1327ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,64316
1328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,59432
1329ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,14914
1330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1331ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,07296
1332ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,16413
1333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,88156
1334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,57537
1336ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,42703
1337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,86386
1338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1340ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,08359
1341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,83292
1343ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,17031
1344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,90837
1346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,26238
1350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,76106
1351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1352ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,52435
1353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,28507
1356ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,95037
1357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,85655
1360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1361ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,58891
1362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,64325
1363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,78783
1365ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,33558
1366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,91977
1368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,61839
1369ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15,87444
1370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,66166
1372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1373ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16,55954
1374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1375ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,06799
1376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2919
1377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,77958
1379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,50467
1381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,06955
1382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4637
1383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,35191
1386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,89175
1388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,92948
1390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,65177
1391ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,49144
1392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1393ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,28773
1394ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,03781
1395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1396ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,79098
1397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1400ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,19295