Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,80845
1003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2722
1004ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,62259
1005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,35997
1007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1008ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,7401
1009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1010ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,43068
1011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1013ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,21885
1014ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,04932
1015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,06517
1017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,81562
1018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,74254
1021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1023ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,22552
1024ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,79794
1025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,40841
1027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,16867
1029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,23451
1033ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,09383
1034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,22301
1036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,06852
1038ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,96974
1039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1041ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,0316
1042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,44879
1044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,00538
1046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,34614
1047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,11224
1048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,72818
1050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,05334
1051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1054ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,34359
1055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,50858
1056ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,05614
1057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7146
1059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,92095
1060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1062ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16,68579
1063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1064ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,49983
1065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8066
1067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,99811
1068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,06387
1070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,66979
1072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,18191
1073ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,55245
1074ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,08668
1075ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,95512
1076ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,51653
1077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1078ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,80582
1079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,10663
1080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1081ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,1908
1082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1083ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,04014
1084ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,15333
1085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1086ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,18269
1087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,19606
1088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,16624
1091ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,54128
1092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,74844
1094ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ19,00565
1095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,15979
1096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,73578
1097ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2917
1098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,98895
1099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1100ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,16648
1101ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,28155
1102ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,81118
1103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1104ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,84066
1105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,03707
1106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1107ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,07994
1108ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,15355
1109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,77246
1110ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,18058
1111ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,62387
1112ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,12777
1113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,53496
1115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1118ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,91941
1119ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,21692
1120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,77512
1122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,84176
1123ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,21433
1124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1125ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,04157
1126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1128ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,0991
1129ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,03597
1130ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,61986
1131ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,27708
1132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1133ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,23801
1134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,145
1136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,29251
1139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,71669
1141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1143ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,79529
1144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1145ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,59903
1146ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,40367
1147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,52864
1148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1149ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ17,31278
1150ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ19,0037
1151ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,32277
1152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,32514
1153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,21002
1154ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18,41757
1155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1157ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,38983
1158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1161ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,09721
1162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,19839
1164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,40388
1165ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,14757
1166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,92962
1167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,19215
1168ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18,89043
1169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,74435
1170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,31122
1173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,631
1177ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,08182
1178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,93342
1179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,94074
1181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,85596
1183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1184ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,64306
1185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,64966
1186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1187ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,73595
1188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,16811
1189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,06081
1190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,45541
1191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,71097
1193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5085
1197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1608
1200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,88919