Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,93768
802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
803ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,94413
804ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,05189
805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,95554
806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,32741
807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,35658
808ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,40792
809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,33525
810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,66312
811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,13785
812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,04809
813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4947
815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,56704
816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,88086
817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,74955
818ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,03804
819ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,03023
820ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,1284
821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,81365
822ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,41206
823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,91999
824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
826ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,51125
827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,13602
830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,35177
832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,92184
835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,52119
836ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,58858
837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,08711
838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,72358
839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2236
840ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,81748
841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,89207
844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,22152
845ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,66161
846ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,91844
847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,14922
848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,01821
851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9709
852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,43534
853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,83297
854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,32274
855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,15444
857ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,31532
858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,11944
862ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,43611
863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,19932
866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,32163
870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,64797
871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,58496
872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,62349
873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,78353
874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
875ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,98201
876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,03495
878ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,1383
879ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,06134
880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
881ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,09335
882ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,63093
883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,26701
884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,88426
886ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ19,00785
887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,48108
888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,22497
889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,23264
890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7573
891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,88762
893ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2413
894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,09058
896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8497
897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,47821
898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,90797
899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,15846
900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,71762
904ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,77383
905ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,01978
906ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,60141
907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,14077
908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,96672
910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,12501
911ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,1041
912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,89874
913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,66418
915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,72264
916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,35527
917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,44171
918ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,32628
919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,05583
920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,16802
922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,86278
923ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,26283
924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,42182
927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
928ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,47906
929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,71193
930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,39809
931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,97699
932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,90121
933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,64075
935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,11105
936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
937ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,55817
938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,20465
939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,27044
941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,19355
942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,25984
943ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,20625
944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,13829
945ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,89572
946ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,79611
947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,57582
949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,94654
951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,31492
952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,00001
953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
956ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,55636
957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,26004
958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1622
960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,81104
961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
964ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,13917
965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
966ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,96083
967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,95609
968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,81805
969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,96342
972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,09025
973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,57754
974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,68984
975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,79507
976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,31874
978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,95372
980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,96495
981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,21435
982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,18869
983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,23969
988ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,38115
989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,01898
990ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,59432
991ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,96787
992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,54766
994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,93249
995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,78248
997ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,10182
998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,93605
999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,55138