Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
9401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,18247
9402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9405ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,40337
9406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,76553
9407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,11357
9408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,74796
9409ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,74289
9410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5501
9411ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,59946
9412ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,08988
9413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,36297
9416ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,16607
9417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,15322
9418ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,08524
9419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,36515
9420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,62645
9422ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,0923
9423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,42107
9425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,66604
9428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,04356
9429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,28914
9430ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,02851
9431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,88835
9432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,77692
9433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,51616
9434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,93132
9435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,84657
9437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,36023
9438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8801
9439ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,04881
9440ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,81938
9441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,97943
9442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,88273
9443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,05372
9446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,91001
9450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,39844
9451ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,63475
9452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,61949
9453ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,87673
9454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9456ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,61155
9457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9459ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,23934
9460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,29015
9462ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,15501
9463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9467ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,26567
9468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,60379
9469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,95376
9471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,02438
9473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2058
9474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,53022
9475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,70836
9479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,19827
9480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9481ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,06128
9482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9483ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,10698
9484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,56768
9486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9487ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,01725
9488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,20957
9489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,49062
9490ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ12,50187
9491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,00362
9494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,27636
9495ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,09984
9496ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,14365
9497ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,61424
9498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,62991
9499ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,51222
9500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,79854
9502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,03993
9503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,50509
9504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9505ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,13256
9506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6243
9507ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,01963
9508ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ16,73962
9509ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,43296
9510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,26678
9511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,44724
9512ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,3694
9513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,91069
9515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,46779
9517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,14097
9518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,29088
9520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7844
9521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,54552
9522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,25869
9524ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,15904
9525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9526ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,009
9527ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,15674
9528ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,21421
9529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,09867
9530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,51486
9531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,87089
9532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,54353
9533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,98786
9534ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,47278
9535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,35482
9537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,91558
9538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,74093
9539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9541ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,45796
9542 ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ 16,43085
9543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ -