Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
9201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,23154
9202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,70906
9203ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,05993
9204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,93455
9205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,67259
9207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,18058
9210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,39761
9211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,91975
9212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9213ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,7226
9214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,08438
9216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,56653
9218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,87206
9219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,94376
9220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,57538
9221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,89306
9223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9225ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,14413
9226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,52281
9227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,98866
9228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,22709
9229ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,54961
9230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,26001
9231ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2135
9232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,63319
9235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,95375
9236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9237ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,79326
9238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,53885
9239ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,64795
9240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5901
9243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,06422
9246ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,16166
9247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2173
9248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,11806
9249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9250ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,10626
9251ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,19871
9252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,24501
9254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,04809
9258ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,21792
9259ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,09453
9260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,06321
9261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9262ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,18144
9263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,75899
9264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6204
9266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,85902
9267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,13334
9268ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,55402
9269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,95492
9270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,15606
9271ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,91034
9272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,86868
9274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,19867
9275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99993
9277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,27593
9279ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,91426
9280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9281ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,26843
9282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,39952
9285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,58774
9286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,89819
9287ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,47235
9288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,29891
9289ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,94018
9290ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,78838
9291ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,31981
9292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,48534
9294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,73443
9295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8728
9296ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,52965
9297ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,20669
9298ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ19,1965
9299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,54853
9300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,50532
9301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9305ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,61599
9306ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,8486
9307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,03994
9308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9312ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,1558
9313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,70105
9315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9316ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,67125
9317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9320ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,53196
9321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,16583
9325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,22248
9328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0664
9329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,79478
9330ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,73489
9331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9336ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,03179
9337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,72662
9339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,86238
9340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,35202
9341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,79272
9342ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,62281
9343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,61349
9345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8772
9349ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,14762
9350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,05696
9352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,73195
9353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,17146
9355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9356ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,19309
9357ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ19,16769
9358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9359ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,49923
9360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,11295
9363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,12872
9364ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,25832
9365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,79995
9367ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,13362
9368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,8535
9369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,85297
9371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9372ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,88433
9373ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,11211
9374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9375ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,52784
9376ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,03436
9377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9378ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1481
9379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9380ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,75394
9381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,17941
9382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,723
9383ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,35562
9384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,30179
9385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,67135
9386ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,58146
9387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,57156
9388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9389ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3277
9390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,69955
9392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,06926
9395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,69756
9398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,42158
9399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,90268