Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
9001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,87653
9002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,31627
9004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,00102
9006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6219
9007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9008ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ15,3998
9009ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,17302
9010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,93925
9016ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΤΣ - ΠΚ15,35853
9017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,58113
9019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,14814
9021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,2234
9022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,96203
9026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,16601
9028ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,17054
9029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,82704
9031ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,02341
9032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,17219
9034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,43652
9035ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,73924
9036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,54026
9039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,66335
9040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9042ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ - ΑΣΕΙ19,04129
9043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,02128
9046ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,94108
9047ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,37793
9048ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,17155
9049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,54084
9050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,74139
9051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5495
9052ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,43327
9053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9055ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,21221
9056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,67741
9057ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,27141
9058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9059ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,25332
9060ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,85438
9061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1502
9063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,329
9069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9073ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,32833
9074ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,10435
9075ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,85369
9076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9078ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,64806
9079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,32343
9081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2983
9082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,87821
9084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,82942
9085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,84164
9086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9087ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,79457
9088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,16235
9089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,69576
9091ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,39745
9092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,90207
9093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,08217
9094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,08061
9095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9098ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,82224
9099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1273
9100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,52612
9102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,17015
9103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,21401
9104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,39516
9105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9106ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,36354
9107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,16062
9108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2065
9113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9114ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,16723
9115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9116ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,28633
9117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,39527
9118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,61614
9120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,20375
9124ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,25703
9125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,31462
9127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,111
9128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,96424
9130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,86513
9132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,93706
9133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,28332
9134ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,08359
9135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9136ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,15202
9137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,17758
9138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9139ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,63384
9140ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,32708
9141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,30122
9142ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,45315
9143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,68198
9144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,03493
9145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9147ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,19175
9148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9149ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,16968
9150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,27276
9151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7689
9152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,00001
9153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,46674
9154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9155ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,54061
9156ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,19212
9157ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,31071
9158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,75189
9159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,60555
9160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,25085
9161ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,29817
9162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,14985
9163ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,9522
9164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,05441
9165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,17034
9166ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,35324
9167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,88202
9169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,85958
9170ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,78612
9171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,98637
9172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,96348
9173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,37302
9174ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,32639
9175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,73249
9176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9177ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,11535
9178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,24834
9179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,87197
9181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,98375
9183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,88583
9184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,78281
9185ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,3085
9186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5383
9187ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,07406
9188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,21897
9191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,02608
9192ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,77314
9193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4776
9194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9195ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,30034
9196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9197ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,57158
9198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,61281
9199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,59376
9200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,39777