Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8801ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,81149
8802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3983
8803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,99121
8804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8806ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,63313
8807ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,17515
8808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,94067
8812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8813ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,15763
8814ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,8184
8815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,63731
8816ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,48473
8817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,36928
8819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,62862
8820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8821ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,4333
8822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,04033
8824ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,88866
8825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,29822
8826ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,78209
8827ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,18352
8828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,11274
8829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,36531
8830ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,4755
8831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,23527
8832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6451
8833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,54129
8835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,46239
8837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,44263
8838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,38534
8839ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,921
8840ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2092
8841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,10327
8843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,85803
8845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,17951
8846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,03642
8847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,407
8848ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,06548
8849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8850ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,83991
8851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,28529
8852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,06179
8854ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,72192
8855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8858ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18,49348
8859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,07906
8861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,84869
8863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7846
8864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8866ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,30076
8867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,82053
8868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,73419
8869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,82542
8871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,24178
8872ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,1361
8873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,17475
8874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,66406
8875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,62404
8876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,40968
8877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,84749
8878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8879ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,00539
8880ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,17358
8881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8882ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,26517
8883ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,19254
8884ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,46379
8885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,45922
8886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,50627
8887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,02314
8888ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,02478
8889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8892ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,03513
8893ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,57329
8894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,69379
8895ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,28079
8896ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,69905
8897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,52333
8899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,48589
8900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,49537
8901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,62576
8904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,44169
8905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,62468
8906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,43692
8907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9285
8908ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,55581
8909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,71558
8910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,16591
8911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,51139
8913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8914ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,6234
8915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,04975
8916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,38328
8917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7635
8924ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,52496
8925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,40379
8926ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,26385
8927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,44176
8929ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,97944
8930ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,88364
8931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8932ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,24873
8933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,42495
8934ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,21227
8935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,60296
8938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,93063
8940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,43521
8941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,19193
8943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,75044
8944ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,67829
8945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,87851
8946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8947ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,43748
8948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,58599
8951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,80385
8952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,80863
8953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8954ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,18559
8955ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,18366
8956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,57461
8958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,71397
8959ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ18,04492
8960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,63829
8961ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,01246
8962ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ18,57305
8963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,97806
8966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,83928
8967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8968ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,37072
8969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,62928
8970ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,92363
8971ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,72933
8972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,71514
8973ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,14886
8974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8975ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,74373
8976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,31934
8977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8978ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,18697
8979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,19523
8980ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,47589
8981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1634
8982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,47446
8983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,44092
8984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,71464
8986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,35794
8987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,45131
8988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,43018
8990ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,22024
8991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,82902
8993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8994ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,23612
8995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,27136
8997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,56884
8999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-