Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8602ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,10835
8603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8604ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,43022
8605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,58534
8606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8611ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ12,8214
8612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,34738
8613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,83077
8615ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,08148
8616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,35772
8617ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,28125
8618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,13169
8619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,35404
8620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,22143
8622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,15709
8623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8628ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13,63025
8629ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ16,98893
8630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8631ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,37094
8632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,89552
8634ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,13389
8635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,43608
8636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,98015
8637ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,83781
8638ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,02482
8639ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,01259
8640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,43155
8642ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,06806
8643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,48373
8644ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2386
8645ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,03226
8646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,21135
8647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,92615
8649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,13481
8650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8652ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,27687
8653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,68889
8654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,76115
8656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8657ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,14673
8658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,15502
8659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8662ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,12207
8663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,29279
8666ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,407
8667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,25823
8668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,30445
8670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,98001
8671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,31852
8672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,51505
8673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,90939
8674ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΤΣ - ΠΚ17,8661
8675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,52047
8676ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,20608
8677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3046
8678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,10982
8680ΜΑΧΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ19,0929
8681ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,45165
8682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,71549
8684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,57652
8685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,38892
8686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8687ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,17185
8688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,869
8690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,81662
8691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2118
8692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3926
8694ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,73928
8695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,41739
8697ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,72065
8698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,43499
8699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,99499
8702ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,12856
8703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,76448
8706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,78231
8707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,01061
8709ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,32366
8710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,41302
8711ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,2052
8712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,22282
8713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8715ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,2063
8716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,86043
8718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,67208
8719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,66776
8720ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,6008
8721ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,70585
8722ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,70706
8723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,22549
8724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,98646
8725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,15174
8726ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16,08503
8727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,14991
8729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,54897
8730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,58385
8731ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,62629
8732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,39626
8733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8734ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,13924
8735ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,91135
8736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,17579
8738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,79348
8739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,45711
8740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,23178
8741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9113
8742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,72015
8743ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,16258
8744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8746ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,08605
8747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,01647
8748ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,0125
8749ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,4476
8750ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,97887
8751ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,85736
8752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,39824
8755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,87417
8757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,88183
8758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,76519
8759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,25049
8760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,85078
8762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,37952
8763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,13125
8766ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,35
8767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,96991
8769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,07691
8771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,56778
8772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,53113
8773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,78141
8774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6286
8778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,69914
8779ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,58914
8780ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ16,63665
8781ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,09884
8782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8783ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,80172
8784ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,27418
8785ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,90006
8786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,28615
8787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,26681
8788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,92709
8789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6914
8790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8791ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,03981
8792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,26779
8793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,11765
8795ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,94533
8796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8797ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,74228
8798ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,60819
8799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,11107
8800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,61249