Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8401ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,87918
8402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,79564
8403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8404ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ19,06658
8405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,17828
8408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,72373
8409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,49963
8411ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,66504
8412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,28699
8413ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,83089
8414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,28571
8415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,87002
8416ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18,2471
8417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,94127
8418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,02934
8419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,90683
8420ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,20004
8421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,79802
8423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,89902
8425ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,08871
8426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,51402
8427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,12031
8428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,12579
8429ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,25064
8430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8435ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,82444
8436ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,05531
8437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,28891
8440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,40675
8442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,99176
8443ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,22844
8444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,10532
8445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,689
8446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6356
8449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,16608
8451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,90572
8454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,56193
8455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,81272
8457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,59568
8458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,81376
8460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8461ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,43745
8462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,71527
8463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,12961
8464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8466ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,66336
8467ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,05226
8468ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,1175
8469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,23121
8470ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0062
8471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,09731
8473ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,10719
8474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,28623
8476ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,38936
8477ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ13,15618
8478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3416
8479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,17199
8481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8482ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,08112
8483ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,86709
8484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,75024
8489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,37944
8490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,98205
8492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,56456
8495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8498ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,762
8499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,03917
8500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,97909
8503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,36415
8504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5051
8505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,43613
8506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8507ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,66041
8508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,99285
8510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,91935
8512ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,02792
8513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8514ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,18163
8515ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,26741
8516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8518ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,47251
8519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,12063
8520ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,51578
8521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,51249
8522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,89292
8523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,60656
8524ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,92726
8525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,77325
8526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,51781
8528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,53061
8531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,10088
8532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,72332
8534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,34896
8536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,68783
8538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,00069
8539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,03991
8543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8544ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17,91058
8545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,31046
8546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,73672
8547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,49418
8549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,17522
8553ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,06056
8554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,18757
8558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8559ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,00184
8560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,36749
8561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,70376
8563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,69002
8564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,30112
8565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,21835
8566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5907
8568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,34985
8570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,77971
8572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,10477
8573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,68519
8574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8575ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,22289
8576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8578ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,13233
8579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,33229
8581ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,55196
8582ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,26148
8583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,23532
8585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8588ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,43737
8589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,14992
8590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8591ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,40248
8592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,98585
8593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8594ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,90498
8595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,02431
8596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8597ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,75426
8598ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,2187
8599ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,78635
8600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,44026