Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,78618
8202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,91794
8204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8206ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,73612
8207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,35919
8211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,6391
8213ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,71991
8214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7588
8216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,72179
8217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,51701
8218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,72498
8221ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,30747
8222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,53295
8224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8226ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,06556
8227ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,01772
8228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,28845
8230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,86617
8231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,50272
8232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,67117
8233ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,19842
8234ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,20599
8235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,82773
8238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8240ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,66325
8241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8242ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,41391
8243ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,21445
8244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8245ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ - ΑΣΕΙ19,09466
8246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,10468
8248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,20284
8249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,75413
8252ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,68311
8253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,81892
8254ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ19,30385
8255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,76835
8257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,39741
8261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,91183
8264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,23606
8265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,83785
8266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,47255
8268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,78531
8269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8271ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,08286
8272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,73049
8273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,13869
8274ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,38485
8275ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,4322
8276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,25181
8277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,77077
8278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8279ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,45448
8280ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,15761
8281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,66639
8283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,74741
8285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8286ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,38368
8287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2021
8289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8290ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,97231
8291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,70734
8293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,77384
8296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8297ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ19,14951
8298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8299ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,84001
8300ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,39446
8301ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,31859
8302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,61275
8303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7258
8305ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,17751
8306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,08234
8308ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,75707
8309ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,8184
8310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,89698
8312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,78846
8313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,75197
8315ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,46011
8316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,39401
8318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,53306
8319ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,07597
8320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,06889
8321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8322ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,50962
8323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,04532
8324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,31629
8325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,70293
8326ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,21932
8327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,92891
8328ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,10581
8329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,84056
8330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6334
8332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1131
8334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,18016
8337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,62563
8338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,03606
8339ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,52781
8340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,87355
8341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,13488
8343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,92243
8345ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,29991
8346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,64147
8347ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,64276
8348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,23621
8349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,60563
8350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,59093
8352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,90799
8353ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,52368
8354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8357ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,09793
8358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,79156
8359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,22757
8360ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,22814
8361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3692
8362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,00961
8364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8365ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,64051
8366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8367ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,72117
8368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,04119
8371ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,99349
8372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8373ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,08906
8374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2418
8375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,65045
8376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,47291
8377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,84223
8378ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,01974
8379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,59821
8382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8385ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,06096
8386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,10628
8387ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,10031
8388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,77341
8390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,51238
8391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8393ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,10179
8394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,87673
8395ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18,49747
8396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,65604
8399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-