Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8003ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,02113
8004ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,91384
8005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,02875
8006ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,34332
8007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,31984
8008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8009ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,88162
8010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,78152
8015ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,57067
8016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8849
8018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,43213
8020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8021ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,58431
8022ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,02443
8023ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,06159
8024ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,5588
8025ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,26723
8026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,03737
8027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0567
8029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,45215
8031ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,10684
8032ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,00326
8033ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,06721
8034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9299
8035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8038ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,94312
8039ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,96159
8040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,02871
8041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8044ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,04741
8045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,02817
8047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,54748
8048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,53314
8049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,79835
8050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,79832
8052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,25746
8053ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17,83924
8054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,21399
8058ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,32529
8059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,47877
8060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,81228
8061ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,35769
8062ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,67246
8063ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,268
8064ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,63311
8065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,12644
8066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,87124
8067ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,45396
8068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,93976
8071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,71096
8072ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,95329
8073ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,23613
8074ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,3915
8075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,77288
8076ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,23561
8077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,05361
8081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,50831
8082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,85265
8083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,64091
8084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8085ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,1256
8086ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,84603
8087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8088ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,0946
8089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,01602
8091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,16989
8093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,54996
8095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,4216
8096ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,34249
8097ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ17,3449
8098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,50057
8099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,20096
8101ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,78463
8102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,58803
8103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9594
8104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,55037
8105ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,61031
8106ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19
8107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,68963
8108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,25819
8110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,91153
8111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,98417
8112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,25618
8113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,49156
8114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,49062
8116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8117ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,84642
8118ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,13967
8119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,73884
8121ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,17565
8122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,90069
8123ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,15918
8124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,83243
8127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,92877
8128ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,1017
8129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,26019
8130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8131ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,12907
8132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,78938
8133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7899
8134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,81732
8135ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,68782
8136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,74257
8142ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ13,01047
8143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,56323
8145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,95081
8147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8150ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,16922
8151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,44781
8152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,68497
8153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,75727
8154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,09952
8155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,38861
8156ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,31618
8157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9129
8159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,10527
8160ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,98864
8161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8163ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,20805
8164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,243
8165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8167ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,16675
8168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,18305
8169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,27194
8170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,29196
8171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,59964
8172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,62678
8173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,41923
8174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8176ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ - ΠΚ14,77193
8177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,34168
8178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,22723
8179ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,09747
8180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,85412
8181ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,79444
8182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,30939
8183ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,0686
8184ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,952
8185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,13111
8186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,04099
8187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3624
8189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,7075
8191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,74907
8198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,70036
8199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,98214
8200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-