Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7801ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,53493
7802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7803ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,90795
7804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,10894
7807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,22694
7808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7809ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,03505
7810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,33542
7811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,77331
7814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,28696
7816ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,43358
7817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,45592
7820ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,32073
7821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,56955
7823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7824ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,0211
7825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2764
7826ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,02585
7827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,51716
7828ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,65048
7829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,53186
7830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,48086
7832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,65941
7833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7834ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,97768
7835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,90328
7836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7838ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ9,97922
7839ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,79865
7840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,79942
7843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7844ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,01942
7845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7847ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,5705
7848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7852ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,33697
7853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,69423
7854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,99249
7855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,56958
7856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7858ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,25464
7859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,45508
7861ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,47095
7862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,00124
7869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7871ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,3005
7872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7873ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,4986
7874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,70153
7878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,08227
7880ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,17733
7881ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,02035
7882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,94398
7883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,70917
7884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9896
7885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,41555
7886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,61242
7887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,38882
7888ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,08107
7889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7890ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,35499
7891ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,14662
7892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,05922
7893ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,32375
7894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,61723
7895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,87282
7896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,83705
7899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,80726
7901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,78951
7902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,15128
7903ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,08318
7904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,49988
7906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,84191
7910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,78877
7912ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16,96235
7913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,25051
7914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,71044
7917ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,22353
7918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,26394
7920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,75379
7922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,08262
7923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,69888
7924ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15,55989
7925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,30798
7926ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16,24074
7927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,51969
7928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,29175
7931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,01906
7934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8414
7935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,38032
7936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,95712
7937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,67726
7939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,83249
7941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7943ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,90424
7944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9509
7946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,94398
7949ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,1358
7950ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,31046
7951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2841
7952ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,50685
7953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,05758
7955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7956ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16,42171
7957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4689
7958ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,22477
7959ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,04359
7960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9834
7964ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,78332
7965ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,1133
7966ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ15,01934
7967ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,97161
7968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,40298
7969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,81062
7970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7971ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,87706
7972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7974ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,73726
7975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7978ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,41173
7979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,82086
7981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,45018
7982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,63231
7983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7984ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,35657
7985ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,9836
7986ΜΑΧΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ17,37425
7987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,14309
7988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,75802
7989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7990ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,86519
7991ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,52845
7992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,59285
7995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,68523
7996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7997ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ12,20616
7998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-