Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6995
605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,88639
607ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,60915
608ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,31227
609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1386
612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,07723
613ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,20349
614ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,17954
615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,44597
616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,76797
617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,23208
619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4233
620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,66348
621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
622ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,06043
623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,36931
624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,00554
625ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,90371
626ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,52009
627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,24369
628ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15,30564
629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,40596
630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,14735
633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,78617
634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,1468
636ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,79213
637ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,17046
638ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,96486
639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,46818
640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,95892
642ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,30104
643ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,68344
644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,52685
648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,06222
649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,22083
650ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,28425
651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,46636
652ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,29923
653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,98473
654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,23763
655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,56217
657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
658ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17,2499
659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,05331
660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
661ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,471
662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
663ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,45578
664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,79965
667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,76901
668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,02836
670ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,35597
671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,75397
672ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,44733
673ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ14,63327
674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,60888
678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,91116
679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
680ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,27911
681ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,69633
682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,10226
683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,31049
685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
686ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,69626
687ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,04791
688ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,38918
689ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,84845
690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,26088
691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,89074
692ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,12499
693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,52422
694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,98613
695ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,26899
696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,90433
697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
698ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,22934
699ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,17743
700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,60023
703ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16,12581
704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,15314
706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,69945
707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,03761
708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,99542
709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,20344
714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,94776
718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,00711
719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
721ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,03292
722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,86996
726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,06802
727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,10784
732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,16681
733ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ13,25966
734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,01223
735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,96851
736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,187
737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,86521
740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,94458
741ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,08452
742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
744ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,02386
745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,81426
746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,61931
748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,25328
749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,61408
750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,62955
751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,80728
752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,06206
753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,94892
754ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,83131
755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,50432
757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,53903
759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,13462
764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,81173
765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,18426
771ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,54101
772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,43956
773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,73414
776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2966
777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,803
778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,11194
779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,41792
780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,40844
781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,74418
782ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,16373
783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,09684
784ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17,46698
785ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,25659
786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,50054
787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,21432
790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,09231
794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,74176
795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,37096
796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,83624
797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9075
799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,31612
800ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18,82912