Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7602ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - 2 έτη (ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15,02953
7603ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,05344
7604ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,87336
7605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,60227
7606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,00145
7609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,72873
7610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,37504
7612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,01178
7613ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,29912
7614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,98665
7617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7618ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,42229
7619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8411
7620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,56537
7621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,81597
7625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,77731
7626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,10404
7627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7628ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,06156
7629ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,18245
7630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,78073
7631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,44668
7632ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,36516
7633ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,1295
7634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,18532
7635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7636ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,29635
7637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,21703
7638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,07865
7639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,46477
7641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,70285
7642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,63163
7644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,42092
7645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,23355
7647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,50218
7649ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,12016
7650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,74545
7653ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16,95341
7654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,28613
7656ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,14133
7657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7661ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,24105
7662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,79695
7663ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,90937
7664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,56203
7666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,59329
7669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,78926
7670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99885
7671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,41609
7673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,85653
7674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,33498
7675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,96779
7676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,29474
7677ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,90325
7678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,31891
7679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7680ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,00334
7681ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,04495
7682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,66021
7683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,76505
7684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,53876
7685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7153
7686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7687ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,73705
7688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,29492
7689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,20408
7690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7987
7694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,98034
7695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,31548
7696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4689
7697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,74212
7698ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,13853
7699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,36172
7700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,44419
7701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7702ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,8605
7703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,64819
7705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,74129
7706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7709ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,40122
7710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,57398
7711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7712ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,33043
7713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,60673
7715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7717ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,95494
7718ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,17373
7719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,01101
7723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,74185
7724ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,43204
7725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,56448
7726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,79048
7727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0291
7728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,91643
7729ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,88002
7730ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,39407
7731ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,87179
7732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,86118
7733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7734ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,87972
7735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,74251
7736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,10557
7737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,00942
7738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,42278
7741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,81312
7742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,50883
7743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,28264
7744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8798
7745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7746ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,11772
7747ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,85056
7748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,69151
7749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7750ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,73214
7751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,48089
7752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7753ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,29767
7754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7755ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,15574
7756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7757ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,59378
7758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,15845
7759ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,34989
7760ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,31797
7761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,40682
7762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7763ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,2682
7764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7765ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,75303
7766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,19405
7767ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,45007
7768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,08411
7769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,24105
7771ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,20828
7772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,02317
7773ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,21059
7774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,60578
7775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,62937
7776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,48991
7777ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,24507
7778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,64116
7780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,34529
7783ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,59801
7784ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18,79604
7785ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15,89299
7786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,77567
7788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,75572
7789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,10141
7790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,62451
7792ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,71662
7793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,50605
7796ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,21446
7797ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,43735
7798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,92418
7800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99512