Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,02165
7402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,09633
7404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,32496
7407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,99224
7409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,77387
7410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4511
7414ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,27719
7415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,39154
7416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,20445
7417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,01423
7418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,64066
7421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,53892
7422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,72211
7425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5635
7426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7427ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,87073
7428ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17,86193
7429ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ18,70001
7430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,04062
7431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,60265
7433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,44658
7434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,66868
7435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,13134
7436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,09123
7437ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,05289
7438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,11629
7439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7444ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,5646
7445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,49255
7446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,16992
7447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,10367
7448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,63133
7449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,33001
7451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,85487
7454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,18965
7456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7458ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,34959
7459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,64799
7460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7463ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,14959
7464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7466ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,89549
7467ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,32766
7468ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,3024
7469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,6199
7470ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,76113
7471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,66787
7472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7473ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,62185
7474ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,74792
7475ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,19099
7476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7477ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,08678
7478ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,49943
7479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,586
7480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,24419
7481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,65772
7482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7483ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ18,54905
7484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,00755
7486ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ16,13566
7487ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,89398
7488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7490ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,89186
7491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,50564
7492ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,22811
7493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9559
7494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,50759
7495ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ17,78349
7496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,95048
7497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,29206
7498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,39409
7499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,13282
7500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7501ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,26901
7502ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,47449
7503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,84196
7504ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,41221
7505ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ16,99844
7506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0669
7509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9263
7510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,1386
7511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3565
7514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7515ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,00436
7516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,47904
7517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,00565
7518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,26692
7519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,53705
7520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,76879
7521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,55667
7522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,67025
7523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,87798
7525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,37222
7526ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,34375
7527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,17824
7529ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,8502
7530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,23884
7531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7532ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,26671
7533ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,58956
7534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,653
7535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7536ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,27797
7537ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,49684
7538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,01756
7539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,56371
7540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,50414
7543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,39032
7544ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,23566
7545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,47109
7546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,26725
7547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7548ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,9133
7549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7550ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17,99435
7551ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,02219
7552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7554ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,52034
7555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,62712
7556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,48193
7557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2096
7558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,30148
7560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7561ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,65605
7562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7563ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,52896
7564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,09688
7567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,04487
7570ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ14,00552
7571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,63456
7574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,11114
7577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,21048
7580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,53884
7581ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,77196
7582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,88288
7584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,99099
7585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,07663
7586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,84435
7587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,28655
7588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,02477
7590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,91877
7591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,97174
7593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,23629
7595ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,94321
7596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,32025
7598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,42164
7600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0559