Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7202ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,0338
7203ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,66555
7204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,39685
7205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,71123
7207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7208ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,58773
7209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,65545
7211ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,26701
7212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,91521
7213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,80168
7215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7216ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,13792
7217ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,06651
7218ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,13654
7219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,61704
7220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,57073
7221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,04812
7223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7224ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,06719
7225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,85501
7226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,14022
7228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,51484
7229ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,8751
7230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,67223
7231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,33574
7232ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,32512
7233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,67313
7235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,56177
7236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,92886
7237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,21924
7238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,62872
7239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,54819
7241ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,03281
7242ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,83687
7243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,65232
7244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,90817
7245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,19039
7247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,88524
7248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,97681
7249ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ18,38628
7250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,01036
7251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,67774
7252ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,10561
7253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,98624
7254ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,42147
7255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,00723
7256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,57506
7258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,83933
7259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7260ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,72478
7261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,64325
7262ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,04339
7263ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,13598
7264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,04685
7265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,94098
7266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,79942
7267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,37777
7269ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,05198
7270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,39458
7271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,86201
7273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,36516
7274ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,59125
7275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,79298
7276ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,26456
7277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,12728
7279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,15571
7280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,43032
7281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7284ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,06676
7285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,78914
7287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,28501
7289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,27534
7290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,15919
7293ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,1373
7294ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,17219
7295ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,32751
7296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5307
7297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,9273
7298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9602
7301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7302ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,45352
7303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,70294
7309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,09392
7310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7314ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,64923
7315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7317ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,29844
7318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,47848
7319ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ18,83035
7320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7321ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,59703
7322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7324ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,77156
7325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,51526
7326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0989
7327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,30964
7328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,13478
7329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7330ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16,70964
7331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,08457
7332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,55289
7336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,88139
7339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7341ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,14706
7342ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16,11113
7343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,80453
7347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,46778
7348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,00835
7351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,99712
7353ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,20094
7354ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ - ΑΣΕΙ19,01461
7355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,00199
7356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,05681
7357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,38164
7358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,39847
7359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,46136
7360ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,23117
7361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,54808
7364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,85285
7366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,3626
7370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,73074
7371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,19202
7373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7375ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15,18687
7376ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,33721
7377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,46424
7378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,82753
7380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7383ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,46953
7384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,14941
7385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,38325
7386ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,12713
7387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,64461
7388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,16379
7389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7390ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,40338
7391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1818
7392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7393ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,55497
7394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7945
7397ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,79608
7398ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,33409
7399ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,61718
7400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-