Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7001ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,23569
7002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,33542
7003ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17,06222
7004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,49967
7005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,92322
7007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,55336
7008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,40841
7009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7010ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,65387
7011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,33156
7012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,05034
7014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,69087
7015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,54054
7017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7018ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,82615
7019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,60409
7022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,76802
7023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7024ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,15589
7025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,30786
7026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7028ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,17688
7029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,92736
7030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,05202
7031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,10666
7033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,67122
7034ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,30445
7035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7037ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,19514
7038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,88903
7040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,87735
7041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,68548
7048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,05755
7050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,57179
7051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,38072
7052ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,08894
7053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,30453
7054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7055ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,979
7056ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,51687
7057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,93031
7058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2512
7059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7061ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,33588
7062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,34287
7064ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,89397
7065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7066ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,65302
7067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,90273
7068ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,14444
7069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,14914
7070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,39258
7072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,07537
7074ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,80103
7075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7076ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,09658
7077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,59978
7079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,78961
7080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,9508
7082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,29
7083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,32254
7084ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,1505
7085ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,56254
7086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,71109
7088ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,23417
7089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,08049
7090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,70821
7091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,91488
7095ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,31353
7096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,90013
7099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,23424
7102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7107ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,71222
7108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,85705
7110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,95728
7111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,97535
7112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7113ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,65458
7114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,44727
7116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,9105
7118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,26063
7121ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17,63789
7122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7127ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,50411
7128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7131ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,16031
7132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,29638
7133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7134ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,47318
7135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8412
7137ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,29518
7138ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,89387
7139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7140ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,80169
7141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,34678
7142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,22371
7143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7144ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,71368
7145ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,12551
7146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,71512
7149ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,60347
7150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,51639
7155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,25989
7157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,81631
7158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,05921
7160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0531
7161ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,17631
7162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7165ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,01639
7166ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,12095
7167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,60357
7169ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,43738
7170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,35676
7172ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,16584
7173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,18377
7174ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,80132
7175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,69917
7176ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ - ΑΣΕΙ19,07701
7177ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,18598
7178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,25025
7179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,21205
7180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7181ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,38766
7182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7183ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,52972
7184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7185ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,52617
7186ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,31136
7187ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,0513
7188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,21742
7189ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,45905
7190ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,11742
7191ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,31439
7192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,18649
7193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,01453
7195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7196ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,45916
7197ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,46065
7198ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,96874
7199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,41281