Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6801ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ13,67646
6802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,21524
6803ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,61049
6804ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,64609
6805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,84678
6806ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,86431
6807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,60687
6808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,97937
6809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,86952
6810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6811ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,21805
6812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,06935
6814ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13,50953
6815ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,02018
6816ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,54005
6817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,45561
6819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,18434
6820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,77685
6821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,40047
6822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,73409
6823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,87379
6825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,91824
6827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,94591
6830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,88449
6831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7157
6832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,11307
6834ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,23973
6835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,23991
6836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,87954
6837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,53544
6839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6840ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ12,05399
6841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,21842
6842ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,13328
6843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,63886
6844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,98026
6847ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,04734
6848ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,25375
6849ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,231
6850ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,14474
6851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,89574
6853ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ - ΑΣΕΙ19,72707
6854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,35988
6857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3533
6860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,14581
6861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,11278
6862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,16657
6863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,34764
6864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,90134
6865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6866ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,1563
6867ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,65722
6868ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,34481
6869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,75718
6871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,795
6872ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,9439
6873ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,28658
6874ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,87913
6875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,77927
6876ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,17667
6877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,08305
6878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,11805
6879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,02793
6880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,45007
6881ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,34872
6882ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,60953
6883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,22975
6886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6888ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,34102
6889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,39211
6890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,48868
6891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6893ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,94559
6894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,82512
6900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6903ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16,79907
6904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,69545
6906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,72593
6909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,98518
6910ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15,77052
6911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,07565
6913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5507
6914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,47231
6915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,46666
6916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,74447
6917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,39045
6920ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,33776
6921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,40725
6923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,38335
6924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,69235
6926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,50091
6930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,57138
6931ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,43145
6932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,23176
6933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,906
6934ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,33666
6935ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,90028
6936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,06262
6937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6939ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,16255
6940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,13152
6941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,65808
6943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,17751
6945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6946ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17,91161
6947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,12651
6948ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,15414
6949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,03853
6951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,89306
6953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,00861
6955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,72855
6959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,99059
6960ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,35698
6961ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1714
6962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,33034
6963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,08398
6964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,01635
6966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,03005
6967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6968ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ19,06559
6969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,09957
6970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,44592
6971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,46639
6973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,27603
6974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6975ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,39697
6976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,57869
6978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,42481
6980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,18471
6982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6984ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,75045
6985ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,08219
6986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6987ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ13,73394
6988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,57813
6989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,24273
6992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,82477
6993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,50787
6995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,63451
6996ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,03288
6997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,08756
6998ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ18,15631
6999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,83223
7000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-