Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6601ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,83377
6602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,7174
6605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,96343
6607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,11964
6608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,47703
6609ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,18404
6610ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,40286
6611ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,23954
6612ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,22568
6613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6615ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,00794
6616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,61025
6617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0041
6618ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,01781
6619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,82812
6620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,72201
6621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,68839
6622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,29174
6625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,80342
6626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,44135
6627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,52837
6628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,35151
6630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,52293
6632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,45
6633ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,10722
6634ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,43144
6635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,78486
6636ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,01893
6637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,83543
6639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,12355
6640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,98638
6641ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,02945
6642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6643ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,17311
6644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,65519
6645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,86015
6646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,52896
6647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,14573
6648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,36613
6649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,56585
6650ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,0422
6651ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,89813
6652ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,82352
6653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,99225
6654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,39625
6655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,77059
6656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,03285
6657ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,71916
6658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,11332
6659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,79407
6660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,80866
6661ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,19861
6662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6663ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,12544
6664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,06624
6665ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,74595
6666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,24244
6667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,64841
6668ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,17924
6669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,36931
6670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,02501
6671ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,95323
6672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,88788
6673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6674ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ12,88387
6675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,06375
6676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,82355
6677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,61091
6678ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,64986
6679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,83888
6680ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,08328
6681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,56107
6682ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,59255
6683ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,09891
6684ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,62623
6685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,18402
6688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,0243
6689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6690ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,89605
6691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,09336
6693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,6941
6694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,19329
6695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6696ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,13733
6697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,23963
6699ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,04619
6700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,32547
6702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,75115
6704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6062
6705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6706ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,22906
6707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,52101
6708ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18,54914
6709ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,13692
6710ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,11222
6711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,53901
6712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,94634
6713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,65046
6714ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,12218
6715ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,07705
6716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,99487
6718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,61732
6720ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,78016
6721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,66454
6722ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,22029
6723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6724ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,82242
6725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,48213
6730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,80653
6732ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,20479
6733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,87043
6734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,61253
6735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6737ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,15854
6738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,51689
6740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6741ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,74012
6742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6744ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13,09164
6745ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,03952
6746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,90119
6748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,51665
6749ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,05925
6750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6752ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,4113
6753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6755ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,4841
6756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,634
6759ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,11159
6760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,38816
6761ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,3669
6762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,63352
6763ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,01473
6764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6767ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,97538
6768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,42173
6770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,11312
6771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,72242
6773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6774ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,3995
6775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6776ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,18665
6777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,04577
6778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,73921
6779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,45075
6780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6781ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,34136
6782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6784ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ12,89798
6785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,40414
6786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,14471
6788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,97114
6790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0859
6793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,36962
6794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,80329
6795ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,24656
6796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,30423
6797ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,53385
6798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,04662
6799ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,59683
6800ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,17147