Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1074
6402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,04468
6404ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,51413
6405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,16132
6407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6408ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,4109
6409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,56194
6410ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17,91633
6411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6412ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,51295
6413ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,51939
6414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,00646
6416ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,48812
6417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,25729
6418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,71413
6420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,94605
6422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,10054
6423ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,44812
6424ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,61601
6425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,73311
6428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,69722
6429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,16076
6430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,63602
6431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,70443
6432ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,11482
6433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,17906
6434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,93149
6435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6437ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,10306
6438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,01509
6440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,17992
6441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,80173
6442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6443ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,38431
6444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,10219
6448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8932
6449ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ17,51945
6450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,35729
6451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,17682
6452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,54796
6457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,65921
6461ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,26133
6462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6465ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,88735
6466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,24494
6467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,18395
6468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,56132
6469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,41302
6470ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,18549
6471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,49748
6472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,40831
6473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,8405
6475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,86818
6476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,11951
6478ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,11958
6479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,10113
6480ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,8964
6481ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ13,01059
6482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6483ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,06072
6484ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,62669
6485ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17,08248
6486ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,194
6487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,33793
6488ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,12562
6489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,70481
6490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,89738
6491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,41352
6492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,38586
6495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,47501
6496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,90889
6497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,87603
6498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,77563
6500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,92239
6501ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,11628
6502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,94689
6503ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,61078
6504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,47424
6505ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,18824
6506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,95594
6507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,83563
6508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6509ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,12851
6510ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,21523
6511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,69238
6512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,72788
6513ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,29996
6514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6515ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,7158
6516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,37546
6517ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,6086
6518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,69218
6520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,53486
6521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,15025
6522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,11936
6523ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,82901
6524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,93672
6525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0743
6526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6925
6527ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ19,13162
6528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,15585
6529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,38137
6530ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,3082
6531ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,7024
6532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,89895
6534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,28794
6537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6539ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,05973
6540ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,29307
6541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99281
6544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6546ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,23257
6547ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,35943
6548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,03356
6549ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,14969
6550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,66373
6552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,66631
6553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6554ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,7825
6555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,30312
6556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,19206
6557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,77923
6558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,46883
6560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6562ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,99527
6563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6566ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,14864
6567ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,79139
6568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,09402
6569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6570ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,23089
6571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8952
6576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3989
6577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6578ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,64962
6579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,43506
6582ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,64502
6583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,28134
6584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,86327
6585ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,05512
6586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,28548
6587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,88771
6588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,91803
6590ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,6499
6591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,81145
6592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,35722
6593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,67239
6595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,88892
6599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,18783
6600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-