Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6202ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,34919
6203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6205ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,45831
6206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6208ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,3117
6209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,65569
6210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,63821
6216ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,45105
6217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3747
6218ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,35966
6219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,37762
6220ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,16523
6221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,63462
6222ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,29581
6223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,89522
6224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,52836
6225ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,34878
6226ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17,88403
6227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6228ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ16,92572
6229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8907
6230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3883
6231ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ18,40772
6232ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,01675
6233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,20941
6234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6235ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,55629
6236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,68751
6237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,93888
6238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,13663
6239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6240ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,05292
6241ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,18697
6242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6244ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,91466
6245ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,09738
6246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,29407
6247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,50132
6248ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,07169
6249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,98738
6250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4063
6252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,88193
6253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,06627
6254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,65366
6255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,24863
6256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,18855
6258ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,86702
6259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6261ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,11574
6262ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,72399
6263ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,07258
6264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,69548
6265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,18928
6266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,48752
6269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6270ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,29165
6271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,01481
6272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,29846
6273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6276ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,18838
6277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,58403
6278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,985
6282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,36648
6284ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,2001
6285ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,70195
6286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,10947
6287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6288ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,54937
6289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6290ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,32075
6291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,62688
6292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,12549
6293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6294ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,87051
6295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,345
6297ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,83757
6298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,79123
6299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,02136
6300ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,06796
6301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6303ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,18179
6304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6305ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,90903
6306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,78644
6307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,97553
6308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,29776
6309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,83193
6311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,26262
6312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,89356
6313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,51466
6314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,99855
6315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99466
6316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,86437
6317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,48217
6318ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,52857
6319ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,48399
6320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,2598
6321ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,49581
6322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,78999
6323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,91628
6325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,33039
6326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,79294
6327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,46338
6330ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,69502
6331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,85472
6332ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,04677
6333ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,7097
6334ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,15631
6335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,29885
6336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,98222
6337ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,51934
6338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,37072
6339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,42935
6341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,52602
6342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,25745
6343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,69866
6344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,88026
6345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,92828
6346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,5551
6347ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,36823
6348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,11405
6349ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,11557
6350ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,31157
6351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,97002
6352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6353ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,24479
6354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,63179
6355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,24933
6356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,14845
6357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,88487
6358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,22087
6360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,56412
6361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,15172
6366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,96719
6367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,60729
6368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,78406
6369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,39459
6370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,52435
6372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6374ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,67543
6375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,37766
6376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,61814
6377ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,06882
6378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3194
6381ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,77646
6382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,79794
6383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,95376
6384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0015
6385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,43943
6386ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,3752
6387ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,66352
6388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,77072
6389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,25763
6390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,29365
6391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,74961
6392ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,39676
6393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6394ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,77611
6395ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,18688
6396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9352
6397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,16447
6398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,34444
6400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,54794