Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,82822
6002ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,2966
6003ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,27398
6004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6005ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,36908
6006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,77848
6007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,33439
6009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,74202
6011ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,62845
6012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,41082
6013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1996
6014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,87073
6015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,33461
6016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,08463
6017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,96657
6018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,86372
6020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,35061
6021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,54859
6022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6023ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,73247
6024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,80679
6025ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,48012
6026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6027ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,122
6028ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,63324
6029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,29269
6031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,02991
6032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,80575
6033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6034ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,04899
6035ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,05274
6036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6037ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,10174
6038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,97597
6039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,67106
6040ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,06016
6041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,16153
6044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,37177
6045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,26588
6046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,56396
6048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,19302
6050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,25242
6051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,09076
6052ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,04883
6053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,70036
6055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,99576
6056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,16919
6058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,22682
6060ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15,86441
6061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6453
6062ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,01721
6063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,79444
6064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,10571
6065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,35764
6066ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,16974
6067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,70976
6068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,15525
6070ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,12947
6071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,71217
6072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,67768
6073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6074ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,10972
6075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,75963
6076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,53769
6078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,52642
6081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,70151
6082ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,21884
6083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,18607
6084ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,91483
6085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,66591
6086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,19531
6087ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,18569
6088ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,21079
6089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,93363
6091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6092ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,23647
6093ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,06579
6094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,28171
6096ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,45355
6097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,12579
6099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,08216
6100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6102ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,39222
6103ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,78513
6104ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ12,74151
6105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,41761
6106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6107ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ13,11528
6108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6110ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,42909
6111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,15283
6112ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,17345
6113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,19228
6115ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,78016
6116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,14311
6117ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,41865
6118ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,30392
6119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,53018
6120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,90917
6121ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,04009
6122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,25812
6123ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,80485
6124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,97332
6125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,70153
6126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,19299
6128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,86228
6130ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,08881
6131ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,43079
6132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,11472
6136ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,12244
6137ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,18282
6138ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,35116
6139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8932
6140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,72884
6141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,22392
6142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,82229
6143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,264
6144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6145ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,49112
6146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,26137
6148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,28012
6151ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,92153
6152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,74531
6153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,85844
6155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,20674
6156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,03266
6157ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,00564
6158ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13,51214
6159ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,96613
6160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6731
6161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4272
6162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,11573
6163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,39051
6164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,65107
6165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,95264
6167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,62585
6169ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,9384
6170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,49989
6172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,91674
6174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,85223
6177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,32103
6179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,75361
6180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,063
6182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,01076
6185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,96604
6187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,61426
6189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,05014
6190ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,20198
6191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,50955
6193ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,11388
6194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,01326
6195ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,98702
6196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,93611
6197ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,92261
6198ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,35792
6199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6200ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,31013