Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,13361
5803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5810ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,96252
5811ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,73012
5812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,55964
5813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,05121
5815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5817ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,05243
5818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,35211
5819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5820ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,41043
5821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,98945
5824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1755
5825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5826ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,03525
5827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,67753
5829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,95618
5831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,35696
5832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,19
5833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,16656
5834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,85447
5835ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,17864
5836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,36963
5837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,23879
5838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,82384
5840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,48941
5841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,05952
5843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,38427
5846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,22333
5847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7845
5848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5849ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,18645
5850ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,21687
5851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5852ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,52401
5853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,67907
5854ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,47898
5855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7605
5856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,13972
5857ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,65148
5858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6241
5860ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,86632
5861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,61077
5862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6837
5863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5864ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,80365
5865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5866ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,30411
5867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5868ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,88874
5869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,34206
5870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5871ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,23521
5872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5873ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,24085
5874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,67053
5876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5879ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,32794
5880ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,61806
5881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,04097
5883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,14439
5884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,41464
5885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5887ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,6179
5888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5889ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,01155
5890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,15199
5891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,20223
5893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2297
5896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5897ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,92658
5898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,21328
5900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,35045
5901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,72508
5902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,68664
5903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5905ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,13222
5906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,85712
5907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5908ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,99989
5909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,75571
5910ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,54306
5911ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,06738
5912ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,18482
5913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,32381
5914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,88455
5915ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,35444
5916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,59265
5917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,89553
5919ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,26248
5920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5921ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ19,06367
5922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,71679
5923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,76307
5924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,48123
5925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,69596
5926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,08923
5927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5928ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,80361
5929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,50755
5930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,52102
5931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,88532
5932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,83631
5933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0717
5934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,58781
5935ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,92844
5936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,04806
5937ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,88551
5938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,92635
5939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,71054
5943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,45504
5944ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,76649
5945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,67232
5947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,6966
5950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,34081
5951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,98773
5952ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,77606
5953ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,06971
5954ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,05019
5955ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,70954
5956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,83528
5957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5958ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,40185
5959ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,75629
5960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,80777
5964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,71326
5968ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18,77168
5969ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,10016
5970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,42206
5972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,61717
5974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5975ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,25607
5976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,05149
5977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,83741
5978ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,83344
5979ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,98052
5980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,00981
5981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,12817
5982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,80542
5983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,87759
5985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,643
5986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,20902
5987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,36879
5988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,78769
5989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,56573
5990ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19,04392
5991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,48646
5993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5994ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,12457
5995ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,34859
5996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,95734
5997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5998ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,66908
5999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-