Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
401ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,18416
402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,93243
403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,23914
405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
406ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,71128
407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,23292
408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,17554
409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
410ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,63724
411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,76708
415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
416ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,11174
417ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16,95555
418ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,12845
419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
420ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,93433
421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,52369
422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,70879
424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,68006
426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,16896
427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,14052
429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,52083
430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,46403
431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,58834
432ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,43152
433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,91288
434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
435ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,65501
436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,49964
437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,26502
438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,78884
439ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,69845
440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4649
441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
442ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,11952
443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8615
444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,04813
445ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,14848
446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
450ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,28463
451ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,32621
452ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,64608
453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,52801
454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,93615
456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
457ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,26779
458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,38612
459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,4288
460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
461ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,18539
462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
463ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,75616
464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,02728
465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,22333
466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,79253
467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
468ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,51265
469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,28756
475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,38821
476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
477ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,82541
478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8185
479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,28267
481ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,71452
482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
483ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,54931
484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,69458
485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,6812
486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
487ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18,86267
488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,28029
489ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,3659
490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,79585
491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
494ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,45431
495ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,90142
496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
497ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,63575
498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,97164
499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,31618
500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,03646
501ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,18244
502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,17746
503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,13395
504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,21356
506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,64547
508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,76468
511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,74978
512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,17958
516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,58598
518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,94986
519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,49209
521ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,31492
522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,37503
525ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,90492
526ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,37576
527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,79987
528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
529ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,38417
530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,98009
531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,20662
532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
535ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,04309
536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,00442
540ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,25597
541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,96189
542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,29431
543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,33033
544ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17
545ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,28915
546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,06918
547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,18149
549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,27538
550ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,41566
551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,29411
553ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,02987
554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
556ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,33169
557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
558ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ13,39078
559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99669
562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,21869
566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,50069
567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,39567
568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
570ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,36727
571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,84689
573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8282
574ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,53986
575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,74936
576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,56747
578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,05285
581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,59423
582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
583ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,70225
584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,45387
585ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,98917
586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,17815
587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
589ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,0074
590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,55169
593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,32769
595ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,24288
596ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,05669
597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
598ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,66432
599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8526
600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-