Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,11784
5602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,21724
5605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,43542
5607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2371
5609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5610ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,99604
5611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,78589
5612ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,2425
5613ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,24916
5614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,63481
5615ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,38103
5616ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13,97416
5617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,53448
5619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,49849
5620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,01465
5621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,56552
5622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,69308
5623ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,80975
5624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,63112
5626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,96793
5628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,56355
5629ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,43732
5630ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,0312
5631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,90635
5633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,23797
5634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,26551
5635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,99375
5637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5638ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,05374
5639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,66232
5643ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,84689
5644ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,03951
5645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,62835
5646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,22029
5648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,42369
5649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,77406
5651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5653ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,97669
5654ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,2848
5655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,55092
5657ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,13984
5658ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,12775
5659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5660ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,90389
5661ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,30743
5662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,74774
5663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,96071
5664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3809
5665ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,70839
5666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,70737
5667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5668ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,52106
5669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,46364
5670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,25173
5671ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,00901
5672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,76291
5675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,08999
5679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,72289
5680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5681ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,16998
5682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,41259
5683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99286
5684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5685ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,02758
5686ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,15526
5687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,65972
5690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,09741
5692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,51027
5693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,11861
5694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,65613
5695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,87801
5696ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,95716
5697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5699ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,54357
5700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,76642
5701ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,56832
5702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,93903
5704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,09539
5705ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,14255
5706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5707ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,09559
5708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,98601
5709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5710ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15,21668
5711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,90895
5712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,73264
5713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,31915
5714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,84498
5715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5717ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ16,94955
5718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,62368
5719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,48851
5720ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,48359
5721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,20535
5722ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,53676
5723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1947
5724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,88353
5725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5726ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,67722
5727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,77373
5728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,11514
5729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5733ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,23179
5734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,89082
5736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,57939
5738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2447
5740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,57431
5741ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,42941
5742ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,4793
5743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,72253
5747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,70273
5751ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18,14011
5752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5753ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,15869
5754ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ18,16469
5755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,08395
5760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,86764
5761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,35853
5762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5763ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,15454
5764ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,83947
5765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,68603
5766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5767ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,41521
5768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,57834
5769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5770ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,45732
5771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,40506
5774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,71981
5776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,97553
5777ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,78455
5778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0916
5781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9697
5782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,40212
5783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5784ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,35552
5785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5787ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,15845
5788ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,207
5789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,27691
5794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5798ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17,0083
5799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-