Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,23819
5402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,49042
5403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5405ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,56281
5406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,01313
5407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,59384
5409ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,46184
5410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5411ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,1034
5412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,98037
5413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,82245
5414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,26059
5415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,04341
5416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,80679
5417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,45683
5418ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,47621
5419ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,24583
5420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,72229
5421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,35279
5424ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,49652
5425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5562
5428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5431ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ14,45382
5432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,8012
5433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,16477
5435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,39875
5439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,91975
5441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,93552
5442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,49213
5444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,64592
5445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,59011
5446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,83925
5448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,51251
5449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,75718
5450ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,07654
5451ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ19,32721
5452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,22833
5453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,43907
5455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5462ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,69529
5463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,69739
5464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,33275
5465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5466ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,83819
5467ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,26323
5468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5469ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,78712
5470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,79176
5473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,792
5474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,25941
5475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5477ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,03437
5478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,81978
5479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5481ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,093
5482ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,2857
5483ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19,07883
5484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,18642
5485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,23014
5486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,15444
5487ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,45226
5488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5492ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,66591
5493ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ15,98703
5494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,66001
5495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,03371
5497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7987
5498ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,61001
5499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,15699
5500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,70634
5504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5505ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,41478
5506ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,01992
5507ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ19,1539
5508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,67774
5509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,88131
5510ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,25058
5511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,69815
5512ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,37917
5513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,01138
5514ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,44648
5515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,23808
5516ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,03849
5517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,64133
5519ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,00658
5520ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,17909
5521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,38435
5522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5524ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,29904
5525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,95256
5527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,09992
5528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5529ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,71994
5530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,71972
5531ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,80774
5532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5535ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,63851
5536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5537ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,04451
5538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,35093
5539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2346
5542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,01383
5544ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,77998
5545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,34873
5546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4687
5547ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ19,45727
5548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,99845
5550ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,5887
5551ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,63995
5552ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,53198
5553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5556ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,02304
5557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,54109
5560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,66491
5563ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,63263
5564ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,50844
5565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,77197
5566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,25361
5567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,58765
5568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,68194
5569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,00204
5571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,78651
5573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5574ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,40785
5575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5577ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,61065
5578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,89731
5581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,19978
5583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,69416
5586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,7885
5587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,23149
5588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,09243
5589ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,40569
5590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,61091
5591ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,08787
5592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5594ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,49994
5595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5598ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ17,0265
5599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-