Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,75036
5202ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,70544
5203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,77103
5205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,61113
5206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5207ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,9408
5208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,56298
5209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5210ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ16,38853
5211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,63808
5212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,74687
5213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,12585
5215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,89488
5217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,76346
5218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,91891
5220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5221ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,36638
5222ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,12521
5223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5228ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,30787
5229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,69813
5230ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,18891
5231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,80689
5233ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,24094
5234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,11576
5235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,35098
5237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,47084
5238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,08966
5239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5240ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,34881
5241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5245ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,81884
5246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,18236
5247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,07227
5249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,83962
5251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,35921
5252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,56961
5253ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,17335
5254ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,46423
5255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,61214
5257ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,69873
5258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,91542
5259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5260ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,45935
5261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,10514
5262ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,39867
5263ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,19452
5264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,76369
5265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,51964
5266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5268ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,99599
5269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,72862
5270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,30074
5271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,54073
5272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,50777
5273ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,96237
5274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,0676
5275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,56542
5277ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,75136
5278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,71741
5280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5592
5282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,06107
5284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5285ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,60804
5286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,97935
5289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,45897
5290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,80123
5292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,58916
5293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,67267
5294ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,34269
5295ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,63665
5296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5297ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,66823
5298ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,8521
5299ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,00613
5300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,82196
5302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,13432
5304ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,29658
5305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,31071
5308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,30899
5309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5310ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,50062
5311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,01172
5313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,29466
5314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,92525
5315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,10136
5316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,32378
5317ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,00915
5318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,46885
5320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,75786
5321ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,46707
5322ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,07355
5323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5324ΜΑΧΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ17,69715
5325ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,34784
5326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3074
5327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,52124
5328ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,34517
5329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,01486
5331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,53186
5332ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,57572
5333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,25987
5334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,43832
5335ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,77056
5336ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,65778
5337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,84183
5338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5339ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,56071
5340ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,26009
5341ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,35194
5342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,82184
5344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,54257
5346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,92956
5347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,0033
5349ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,10197
5350ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,99667
5351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,98331
5352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5353ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,31455
5354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,91793
5355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,15631
5357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,28173
5358ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18,29511
5359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5360ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,51472
5361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5363ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,26658
5364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,22817
5366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,99248
5368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,97794
5369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,14031
5370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,36435
5371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,69075
5372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,45861
5373ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,50721
5374ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,5428
5375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,19893
5378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,7645
5380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,46369
5381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,50123
5382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,72356
5388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,57786
5390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,1293
5393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,68172
5396ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,70811
5397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-