Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5001ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,17168
5002ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,37067
5003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7407
5004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5007ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,06374
5008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,58787
5009ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,02337
5010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,38147
5011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,33558
5014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,85324
5015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,24078
5017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,98682
5018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,99827
5019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,67298
5021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,00124
5022ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15,71797
5023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5024ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,25533
5025ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18,51662
5026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,93565
5028ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,9846
5029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,56539
5031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,55505
5032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,98705
5034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,05004
5035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,02266
5036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,92507
5037ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,67752
5038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,53047
5040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,62701
5041ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,07985
5042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,62184
5044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,53763
5045ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16,79136
5046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,19839
5047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,69196
5049ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,32094
5050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,55069
5052ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,25456
5053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,0437
5054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,70258
5055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,62343
5056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,22805
5059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9425
5062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,04097
5063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,1994
5064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,88752
5066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,55575
5067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,08041
5069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5072ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,64252
5073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,32198
5075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,26778
5078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5083ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,69234
5084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,58066
5086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,19148
5088ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,17441
5089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,85865
5094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5095ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,30939
5096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,79218
5097ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,95817
5098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,54151
5100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,27029
5101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,04191
5102ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,11961
5103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,12626
5105ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,02117
5106ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,88816
5107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5108ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,05853
5109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,94138
5110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,9163
5111ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,77716
5112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5113ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,82271
5114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,18573
5116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,03964
5117ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,21167
5118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,21445
5120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5122ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,027
5123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,10253
5124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,25586
5126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,73082
5127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,61241
5129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5130ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,18856
5131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,64128
5132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,44399
5135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,42097
5136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,36896
5137ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,40344
5138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,48933
5139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,31502
5140ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,87853
5141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5142ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,00831
5143ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,25996
5144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,75318
5145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,78939
5146ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,08471
5147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,35445
5148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,22128
5150ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,23371
5151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,70001
5152ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,00985
5153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5154ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,39099
5155ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,72939
5156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,89745
5157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,68751
5158ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ14,53322
5159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,22351
5160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,76876
5161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,84865
5165ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,59385
5166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,01367
5172ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,21738
5173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,61285
5174ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,91811
5175ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,37855
5176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,50744
5177ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,25836
5178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,73349
5180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,19866
5182ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,01441
5183ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ18,20197
5184ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16,87273
5185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5951
5188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5189ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,08815
5190ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,79116
5191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,56227
5193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,94946
5194ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,14061
5195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,66255
5199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,65653