Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4801ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,39268
4802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,7379
4803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,58824
4804ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,64592
4805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,2743
4806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,707
4807ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,34268
4808ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17,35098
4809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,10332
4810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,75976
4811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,01074
4812ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,57269
4813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,51104
4814ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19,03879
4815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4816ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,35408
4817ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,29014
4818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,85143
4819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,97353
4820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4821ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,02015
4822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,67045
4824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,72539
4827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,68869
4829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5773
4830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,22396
4831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,73722
4832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,89909
4835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,03539
4836ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,43607
4837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,32148
4838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4841ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,77603
4842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,90994
4843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,49802
4844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,16423
4845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,72508
4846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,89955
4848ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,77349
4849ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,11362
4850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,41303
4851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,16858
4852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,07401
4854ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,08906
4855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4856ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,31094
4857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8658
4858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4861ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,25444
4862ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,92083
4863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,86521
4865ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,0025
4866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,51639
4867ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,34801
4868ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΥΕΣ - ΠΚ13,46185
4869ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,34141
4870ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,59687
4871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,25947
4873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,37861
4875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,93764
4876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,82265
4878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,46052
4879ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,73294
4880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,81573
4881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,79722
4882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,78622
4883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,67115
4886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,84872
4887ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ13,65714
4888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,5947
4889ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,35688
4890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,03245
4892ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,29483
4893ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,78433
4894ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,36763
4895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,01404
4896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,61093
4897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,6734
4898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,86787
4899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,91341
4901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,54337
4902ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,28327
4903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,33646
4904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,82617
4905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,50671
4906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,26435
4908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,43679
4909ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,04575
4910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,28201
4911ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,8175
4912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4915ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,42787
4916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,43857
4918ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,12747
4919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4921ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,10637
4922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,74081
4923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4925ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,02319
4926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,16976
4931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,96585
4932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,23783
4933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4935ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,59113
4936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,59939
4938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,63866
4939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,58167
4941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,84487
4944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,09144
4946ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,55062
4947ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,2593
4948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4225
4950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,97521
4953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4955ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18,10934
4956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,35457
4959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,37601
4961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,03313
4962ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,01152
4963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4964ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13,09636
4965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,8634
4966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,84092
4968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,97559
4969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,18126
4970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,19294
4973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,64022
4974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,26652
4975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,61189
4977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4978ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,74529
4979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,80291
4980ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,16863
4981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,08152
4982ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,83456
4983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,49977
4984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,47827
4985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,64462
4986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,36999
4987ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16,97028
4988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4992ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,2978
4993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,80958
4994ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,18759
4995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,04485
4996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4997ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,90752
4998ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,41099
4999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,74712
5000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-