Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,62679
4602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,52841
4604ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,10735
4605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4607ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,36933
4608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,94544
4609ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,24288
4610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4611ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18,63778
4612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,37685
4615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,64561
4617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,96478
4618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,92229
4619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,79393
4621ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,10189
4622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,53559
4623ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,3751
4624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,55241
4625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,81147
4629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4630ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,23196
4631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,89666
4632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,91153
4633ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,1735
4634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,036
4636ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,01095
4637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,84224
4638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,38953
4640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,97654
4642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,44718
4646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4648ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,18725
4649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,4045
4650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4652ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,32007
4653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4654ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,63856
4655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4656ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,17563
4657ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ19,25906
4658ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,13142
4659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,64209
4661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,77623
4662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,37948
4663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4664ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,74474
4665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,96906
4668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,2466
4671ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,56843
4672ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,35984
4673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4674ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,42853
4675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4677ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,34003
4678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,67556
4679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,73591
4680ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,63652
4681ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,02923
4682ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,23483
4683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4684ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,52401
4685ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,83865
4686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,76299
4687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,00093
4689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,46091
4691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,76075
4692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,94727
4694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,44743
4695ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,51368
4696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,55341
4697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,92333
4700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,44104
4701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,56887
4702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4703ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,52814
4704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,73782
4705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4706ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,88981
4707ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,13828
4708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4711ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,28874
4712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4713ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ14,51746
4714ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,37671
4715ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,08662
4716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,02364
4717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,38852
4719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,26544
4720ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,12053
4721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,0812
4722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,26087
4723ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16,76263
4724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,50182
4726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4727ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,78421
4728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,52732
4730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,69381
4731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,37809
4732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4734ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,60796
4735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,46267
4736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4737ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,0345
4738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,20384
4739ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,2873
4740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,51252
4741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4742ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,24486
4743ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,32861
4744ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,43497
4745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,91526
4746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,52206
4747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4748ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,21501
4749ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,04836
4750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,63426
4751ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,50895
4752ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,66793
4753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,92539
4754ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17,71045
4755ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,19644
4756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,15485
4757ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,3004
4758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,27475
4762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,55375
4763ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,25723
4764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4765ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,40622
4766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,36983
4767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,47653
4768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,20411
4769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4772ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,80722
4773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4774ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,93817
4775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4776ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,19906
4777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,30497
4779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4780ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,8506
4781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,42775
4782ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,24141
4783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,3156
4784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,97154
4785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,42336
4786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,92001
4787ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,36558
4788ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,74968
4789ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,76116
4790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99742
4794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,86225
4797ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,50404
4798ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,16894
4799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,4669
4800ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,309