Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,01489
4402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,91209
4403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,45555
4404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,14417
4405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,89598
4406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,30455
4411ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,65969
4412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,11758
4413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,75644
4414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4415ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,21803
4416ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,56679
4417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,15359
4419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,72715
4420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,05057
4422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4423ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,15072
4424ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,29217
4425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,9578
4427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4431ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,05234
4432ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18,40002
4433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,85593
4434ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,17405
4435ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,3163
4436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,78953
4442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,5319
4443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,81509
4444ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,75272
4445ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,09633
4446ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,7998
4447ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,78122
4448ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,27961
4449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9313
4452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,06551
4453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,68437
4454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,25549
4456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4457ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,22756
4458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4461ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,05738
4462ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,33579
4463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,53082
4464ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,12281
4465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,43913
4467ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,65851
4468ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,1597
4469ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,32122
4470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,31171
4471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,44223
4472ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,54189
4473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,16092
4475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,50475
4476ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,24084
4477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,04767
4478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,28482
4479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,37918
4481ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,00393
4482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,74431
4485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,8001
4488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,20672
4489ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΣΣΥ19,03481
4490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,48967
4491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,29935
4492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99908
4493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,23094
4494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4495ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,14484
4496ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,19202
4497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,06821
4498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4499ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,24225
4500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,63758
4501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,67428
4503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,16159
4505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,27898
4506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8947
4507ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19,01163
4508ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,46529
4509ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,74823
4510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,93964
4511ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,27607
4512ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,038
4513ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,09067
4514ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,32015
4515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,22734
4517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,59041
4518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,24095
4519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4520ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,31312
4521ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,08295
4522ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,70363
4523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,60999
4524ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,30776
4525ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,08213
4526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4527ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,08533
4528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,49118
4529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,2228
4530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,44584
4531ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,89553
4532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,47556
4533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,99532
4534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,33185
4535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,5544
4536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,03359
4537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,54918
4538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,23287
4540ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,08213
4541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,65254
4543ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,96294
4544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,2649
4547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,24567
4549ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,261
4550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,04305
4551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,97887
4552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,48002
4553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4554ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,34293
4555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4557ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,31016
4558ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,37811
4559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,68233
4561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,04984
4562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,98717
4563ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,00013
4564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,34765
4565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4566ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,08729
4567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,66493
4568ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,31569
4569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,28561
4570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,19887
4571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,53031
4572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,10548
4576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,70181
4578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,64979
4581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,66597
4584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,61793
4586ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,14359
4587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,27707
4588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4589ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,06377
4590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,81452
4592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,10705
4593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,19769
4594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,4926
4595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,90975
4599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,17832
4600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,40758