Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4201ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,12041
4202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,83332
4203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4204ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ19,37434
4205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,92492
4206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,59504
4207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4208ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,62158
4209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,87375
4212ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,18737
4213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,45267
4214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,77998
4215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,23836
4216ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,8544
4217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,4261
4218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,06493
4221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,81655
4222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,55783
4223ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,34426
4224ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,30475
4225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,49186
4228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,51205
4229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3604
4231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,48686
4232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4234ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,85453
4235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,74757
4236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4237ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,96035
4238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,20997
4241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,58476
4242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,25912
4243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,53834
4244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,11127
4245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4246ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,00994
4247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4248ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ15,16733
4249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,33586
4250ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,01103
4251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,83281
4252ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,42345
4253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,07821
4254ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,04506
4255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,91363
4256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,50398
4257ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,07836
4258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,72813
4261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,76996
4262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,34011
4264ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,6194
4265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,37065
4269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,02601
4271ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,72846
4272ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,82821
4273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,26917
4274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,53247
4275ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,23831
4276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,77039
4277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,88257
4279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,94506
4280ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,52284
4281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,32078
4282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,22279
4283ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,73662
4284ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,8527
4285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4286ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,32378
4287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,61974
4289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,19586
4291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,722
4292ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,11649
4293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,81124
4294ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ19,11249
4295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4296ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,4568
4297ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,33398
4298ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,45784
4299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,96065
4300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,75024
4303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,78345
4304ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,09004
4305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,45099
4308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4309ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,13577
4310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4312ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,00266
4313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,56806
4315ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,90035
4316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,9879
4318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4322ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,57369
4323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,30691
4324ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,00057
4325ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,01569
4326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,49709
4327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,62732
4328ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ13,23126
4329ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,13857
4330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,86664
4332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4333ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,97295
4334ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18,75286
4335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,53259
4336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,06634
4337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,54696
4338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,15766
4339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,64405
4340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,81791
4343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,42216
4347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,10125
4348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4349ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,12469
4350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4352ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,80315
4353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,22886
4354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,72169
4355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,20184
4356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,1951
4357ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ16,99801
4358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,77944
4360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,51802
4361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,13635
4362ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,39167
4363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,122
4364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,90128
4365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,35425
4366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,69024
4367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,91316
4368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,27656
4371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4373ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,74293
4374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4375ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18,52666
4376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,43245
4377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,83229
4378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4381ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,47403
4382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4387ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ13,25402
4388ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17,91105
4389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,40054
4390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,51664
4391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,64156
4392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,87479
4395ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ - ΠΚ14,4695
4396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8,70662
4397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,10267
4398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,09475
4399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-