Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,34547
4003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4004ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,93969
4005ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,07123
4006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4007ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,88014
4008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,95516
4009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,55103
4010ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17,86209
4011ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ14,96928
4012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,62364
4013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0032
4017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,87181
4018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,92264
4021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,119
4022ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,66033
4023ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ15,58383
4024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,70094
4025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4026ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,06598
4027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,43295
4030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,34614
4032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,93253
4033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,21312
4034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,62172
4035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,35797
4036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,30941
4037ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,65078
4038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,82178
4040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,03878
4042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,18225
4044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4045ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,54219
4046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,87934
4047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,37163
4048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,13304
4049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,97704
4051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,33491
4052ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,64814
4053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,60049
4055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,68959
4057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,06219
4058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,22011
4059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,74
4061ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,2674
4062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,31815
4063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,76175
4064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8374
4065ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,99138
4066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,71155
4067ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ17,82668
4068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,0255
4069ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,98503
4070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,84514
4072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,18161
4073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,30291
4074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,40763
4076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,56586
4078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,8792
4081ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,23439
4082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,47773
4083ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,66856
4084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,96495
4086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,97411
4087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,34933
4088ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,04363
4089ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,74388
4090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,40881
4091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4092ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,97994
4093ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,7331
4094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,79528
4095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,19622
4096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,90854
4097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,76303
4098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,81101
4101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,27674
4103ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,34597
4104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,55168
4105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,34876
4107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,98282
4108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,64763
4109ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,84295
4110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4113ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,29756
4114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,88312
4116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,91636
4117ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,52065
4118ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,28754
4119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4121ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,95253
4122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,05813
4124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,30549
4125ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16,57149
4126ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,13552
4127ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18,31457
4128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4130ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,96818
4131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,80939
4134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,69007
4135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,96119
4136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,71572
4139ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18,15681
4140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,71039
4143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,44377
4144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4145ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,08349
4146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,24878
4148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,17467
4150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,13797
4151ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,22554
4152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,81571
4157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4159ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,1081
4160ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,90812
4161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,95269
4164ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17,94456
4165ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,5648
4166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,02535
4167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,82256
4170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,03523
4171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4174ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,10195
4175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,85552
4176ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ17,49737
4177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,24576
4178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,90513
4180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,0737
4182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,83719
4183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,3686
4184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4185ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,08186
4186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,57628
4187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,78368
4188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,07128
4190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,56553
4191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4192ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16,98029
4193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,66827
4194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4196ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,31574
4197ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,48609
4198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,92724