Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,44574
3803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,43359
3805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,70136
3806ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,11112
3807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,53348
3811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,49389
3812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3813ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,2851
3814ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,04131
3815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,26518
3816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,81239
3818ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,1443
3819ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,00129
3820ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,46622
3821ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,89214
3822ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,00404
3823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,46838
3826ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,34357
3827ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,70053
3828ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,4592
3829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,58681
3830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3831ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ19,35627
3832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,93648
3834ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,65907
3835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,8937
3836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,14724
3837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3838ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,67524
3839ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,64584
3840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,74718
3843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,53002
3844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,6674
3845ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,46869
3846ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ14,24337
3847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,19046
3848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3849ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,92848
3850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,6877
3851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,22153
3852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,37424
3853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3854ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,60264
3855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,77627
3857ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,29313
3858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,73602
3860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,46196
3861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,11669
3864ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,54648
3865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,42539
3867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,97711
3868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,03907
3870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,87586
3871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,1689
3872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,87658
3874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,66461
3875ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,06907
3876ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,09866
3877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,33684
3878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3879ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,84023
3880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,46532
3882ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,78934
3883ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,41125
3884ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,92416
3885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,32932
3886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,33512
3888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,91698
3889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,25031
3890ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ17,2058
3891ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16,96744
3892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,42899
3894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,55182
3896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,58639
3899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3900ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,11926
3901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3902ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,22854
3903ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,08487
3904ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,97974
3905ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,05976
3906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3907ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,10672
3908ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,83407
3909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,00438
3910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3911ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,00287
3912ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,44777
3913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,22056
3915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,31822
3916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,90389
3919ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,19996
3920ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,00832
3921ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,70808
3922ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,30683
3923ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,02787
3924ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,0307
3925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3930ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,78952
3931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,77461
3933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3934ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,07981
3935ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,16126
3936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,90699
3937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,85738
3939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,55173
3940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,37104
3941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,10575
3943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,89518
3944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,85935
3946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3947ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,87531
3948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,43541
3949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,23043
3952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3953ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,60526
3954ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ19,14312
3955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,28189
3956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3958ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,11577
3959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,89449
3963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,90048
3964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,13945
3966ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ19,02084
3967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,94277
3968ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,45473
3969ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19,06679
3970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3976ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,45496
3977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,91988
3978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3980ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,43693
3981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,37074
3983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3984ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,10524
3985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,54535
3986ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,10735
3987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,93197
3988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,26095
3989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,36338
3993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,86124
3994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,49648
3995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,74446
3996ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,61614
3997ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,75245
3998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,36473
4000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-