Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,08538
202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,40459
203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
205ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18,66836
206ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ19,06467
207ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,07799
208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,79115
209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
212ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,5586
213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9615
214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,38309
215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,54138
216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,01159
217ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,99774
218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,24016
220ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,54898
221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,80522
222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,22887
223ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΥΕΣ - ΠΚ14,296
224ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18,79619
225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
227ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16,98898
228ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,29791
229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,77204
231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,52369
232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
235ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,0606
236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,07237
237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
239ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,70552
240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
241ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,33128
242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,91748
244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,28477
246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,55798
248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,45673
250ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,08252
251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,94552
252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
254ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΥΤΣ - ΠΚ17,87601
255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,64693
256ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,88973
257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,43853
259ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,24764
260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,53353
261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,98686
263ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,31124
264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,06363
265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,49054
268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,82428
269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,62084
270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17,11464
272ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ18,45169
273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,00178
275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,29758
276ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,23006
277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,5903
278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,44473
279ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17,22754
280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
281ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,91588
282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,31835
283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,96862
285ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19,13103
286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,57518
287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,59679
289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,4992
290ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,90698
291ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17,521
292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,15702
293ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17,16275
294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,7358
295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,58622
296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,60239
298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
299ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,78047
300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,38725
301ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,83496
302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,2578
303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,2016
305ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,69104
306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,75954
308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,58435
309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
311ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,43062
312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,51049
313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,31814
314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,46525
315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,03039
319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,33858
320ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,0399
321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,53994
322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,3999
323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,39451
324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,68668
325ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - 2 έτη (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ16,91403
326ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,4659
327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,98329
328ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,45579
329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,3188
330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
331ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,19167
332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,55763
333ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,23171
334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,65888
336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,57821
337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,66496
339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
340ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,02005
341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,49216
343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,08169
345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,09556
346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,43446
347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
348ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17,01711
349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,20877
350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,7149
351ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,9728
352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19,23444
353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5035
355ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,37637
356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,68558
359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8356
360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,12836
361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,5189
363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
364ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,96018
365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,97983
366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,76538
367ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18,09073
368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,83923
369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,81042
370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,94189
371ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17,61643
372ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,01364
373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,05601
374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,04243
377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,9999
378ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,0738
379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,95673
380ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16,44035
381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,05704
382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,52689
384ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,60539
385ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -2έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16,00545
386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,66061
387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,7989
388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,31571
390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,20366
391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,06549
392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
394ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18,71328
395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,63412
396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,59342
398ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,61552
399ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,90406
400ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ19,57655