Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,19279
3602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3603ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,10104
3604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,69962
3605ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ19,00031
3606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3607ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,13726
3608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,33245
3609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,14706
3610ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,41189
3611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,57312
3613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,52982
3614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3615ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,6611
3616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,34556
3617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3618ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ17,554
3619ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,12506
3620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,11588
3621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,86519
3622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,21484
3623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5832
3624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,47397
3625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,18221
3627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9,56926
3628ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17,89098
3629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,97977
3631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5495
3632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3633ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,10707
3634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,81182
3640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,96665
3641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,49746
3642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,60765
3643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,27676
3644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,46246
3646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,97612
3648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3649ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14,05343
3650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,18775
3657ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,09696
3658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,37431
3659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,52764
3660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,23308
3662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,91412
3663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,63192
3664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3666ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19,29949
3667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,66322
3670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3671ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,27007
3672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,34084
3673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3675ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19,15982
3676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3677ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,26991
3678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,35937
3679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,5545
3680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,73986
3681ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18,59063
3682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3683ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,20255
3684ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,23081
3685ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19,01673
3686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,38864
3687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,68887
3688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3690ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ16,46629
3691ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ14,29151
3692ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19,15068
3693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,81923
3695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,13949
3696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,31412
3697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,50535
3698ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18,7555
3699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,9002
3700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,61318
3701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,95059
3702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,73648
3705ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17,2312
3706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,0682
3709ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,38363
3710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,10898
3711ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19,15959
3712ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,14331
3713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,83031
3714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,3697
3715ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ17,97461
3716ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ16,92412
3717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,07789
3718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3719ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18,93153
3720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,09155
3722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3723ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΥΕΣ - ΠΚ15,44504
3724ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13,21791
3725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18,62207
3726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,67152
3727ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,09602
3728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3729ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΚ13,73689
3730ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,10121
3731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,94921
3732ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17,13249
3733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,44636
3735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,91807
3736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15,48116
3737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3739ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,40614
3740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,28096
3741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,08633
3742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16,08116
3746ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,12266
3747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,63525
3750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,3894
3751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,68205
3752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,77894
3753ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18,81838
3754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,44622
3760ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19,07474
3761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,92081
3763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14,76382
3764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,29667
3765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3766ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19,13655
3767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,86883
3768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3770ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ18,45075
3771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,8022
3773ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16,51879
3774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12,77654
3775ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19,10708
3776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,87955
3780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,58997
3782ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΚ18,92057
3783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3784ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19,3705
3785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11,90344
3786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3788ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19,06564
3789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,65043
3790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,45284
3791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13,31285
3793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10,90689
3794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3797ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19,28811
3798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-